Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus  

Påven under Angelus: Vem är Jesus för er?

Under söndagens Angelus reflekterade påven Franciskus över söndagens evangelium i vilket Jesus frågar sina lärjungar vem folket säger att Han är och sedan vem de tror att Han är.

Bénédicte Cedergren – Vatikanstaten

Vem säger människorna att jag är?” frågar Jesus sina lärjungar i söndagens evangelium. De svarade: ”Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna.” Då frågar Jesus dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?”. Petrus svarade då: ”Du är Messias.” (Mark 8:27-35).

Vem är Jesus för oss?

Påven börjar med att säga att Jesus inte är intresserad av vad folket har att säga om honom. Han accepterar inte heller att hans lärjungar använder sig av ”färdiga formler eller citerar kända personer i Bibeln” förklara påven och menar att ”tro som reduceras till formler inte är en hållbar tro.”

Påven Franciskus säger att Herren inbjuder sina lärjungar, då och nu, till att skapa en personlig relation med Honom, och välkomna Honom som det viktigaste i våra liv. Han menar att Jesus frågar oss alla vem Han är för oss, och att vi alla är kallade till att besvara frågan i våra hjärtan.

Det kan hända att vi liksom lika entusiastiskt som Petrus svarar: ”Du är Messias”. Men när Jesus beskriver att ”Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överprästerna och de skriftlärda och bli dödad […]”, kan det även hända att vi protesterar och förebrår det vi hör för att det går emot våra värdsliga förväntningar, precis som Petrus.

Påven menar att i dessa ögonblick förtjänar vi också Jesus tillrättavisande: ”Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors.” (Mark 8:33)

Förneka sig själv, ta sitt kors och följa Jesus

Det räcker inte att säga att man har tro om man inte har gärningar, påminner aposteln Jakob oss i söndagens andra läsning. ”Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ’Gå i frid, håll er varma och ät er mätta’, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.

Påven förklarar att tron på Kristus inte kan reduceras till bara ord, utan att den behöver bestyrkas av val och konkreta handlingar i ett liv markerat av kärlek till Gud och till sin nästa. Att följa Herren är att uppoffra sig själv och bära sitt kors. Jesus säger det själv: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det.” (Mark 8:34-35)

Vi måste komma ihåg att vår djupaste kallelse är att älska, eftersom vi är skapade till Guds avbild, och Gud är kärlek. Påven menar att vi i livet ofta begår misstag, ger oss in på fel väg och söker lyckan i det materiella, när den sanna lyckan ligger i kärleken och att älska.

Den sanna kärleken förändrar allt, och det kan även förändra oss!” avslutade Påven.

Martyren Pino Puglisi som exempel

Påven avslutade söndagens Angelus med att berätta om helgens besök i Palermo i Sicilien till minne av den italienska prästen och martyren fader Pino Puglisi som mördades för 25 år sedan av maffian.

Han avslutade med att säga att ”Don Puglisis exempel och vittnesbörd fortsätter att upplysa oss alla och att ge oss bekräftelse på att det goda segrar över det onda, på att kärleken övervinner hatet.”

Han tackade även alla människor som hjälpt till att göra resan möjlig och Palermos varma välkomnande.

17 september 2018, 13:19