Påven under mötet med AIG Påven under mötet med AIG 

Påven till familjeförening: ”Samarbeta med skolan"

Under fredagsförmiddagen välkomnade påven Franciskus representanter för AGE (Associazione Italiana Genitori), den italienska familjeföreningen, som i år firar 50 år, för att tacka dem för deras ansträngningar till förmån för familjen och utbildningen.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten

Under fredagsförmiddagen välkomnade påven Franciskus representanter för AGE (Associazione Italiana Genitori), den italienska familjeföreningen, som i år firar 50 år, i Paulus VI:s audienshall. Påven kallade detta möte för ett fantastiskt tillfälle för att bestyrka deras stora engagemang för familjen och utbildningen.  

Ett berömligt engagemang

Påven Franciskus visade stor aktning för familjeföreningens arbete att skapa ett samarbete mellan familjer och skolsystemet. Han underströk att det var extra viktigt eftersom samarbetet är hotat idag, och att utan skolor och lärare riskerar föräldrar att bli ensamma i deras utbildningsuppgift.

”Ert engagemang är verkligen meriterande [...] När det idag talas om samarbetet mellan skolan och hemmet, talas det framför allt dess misslyckande. Familjen uppskattar inte lärarnas arbete och skolan uppfattar föräldrarnas närvaro i skolan som ett irriterande intrång. De ser varandra som motståndare. [...] Ert engagemang och ansvarstagande är ett tecken på kärlek.”

Påven menar att föräldrarna förblir de huvudsakliga ansvariga för deras barns utbildning, men med hänvisning till hans apostoliska förmaning Amoris Laetitia, påpekade påven att ”skolan inte är en ersättning för föräldrar, men är ett komplement” och att dessa två bör lita på varandra för att främja den nödvändiga kommunikation och samarbetet.

Kyrkan som stöd för en ”pedagogisk allians”

Påven förklarade att det är en av Kyrkans uppgifter att eliminera ensamheten som föräldrar kan känna i sin utbildningsuppgift, och påminde föräldrar om att kyrkan alltid kommer att vara outtömlig källa av inspiration, tillit och stöd.

”Kära föräldrar, barn är den mest värdefulla gåvan ni har fått. Behåll ert engagemang och er generositet, ge era barn den nödvändiga frihet som de behöver för att växa och mogna till människor som de är menade att bli, så att de en dag, kan öppna upp sig för livets gåva. Må ni lära era barn moralisk urskiljning och fortsätta visa era barn de bästa sätten att växa som kristna människor.”

Påven avslutade mötet med att välsigna representanterna från familjeföreningen, hela föreningen och alla familjer. Han försäkrade dem om att han skulle be för dem.

07 september 2018, 12:43