Sök

Påven tillsammans med det Påvliga rådet för främjandet av Kristen Enhet Påven tillsammans med det Påvliga rådet för främjandet av Kristen Enhet  

Påven om kristen enhet "Autentiska relationer med frikyrkor"

Efter en veckas plenarmöte mötte det Påvliga rådet för främjandet av Kristen Enhet påven Franciskus under en privat audiens på fredagen, för att presentera de senaste dagarnas arbete för honom. Plenarmötets tema har fokuserat på den katolska kyrkans relation med frikyrkor och har haft titeln ”Pingstvänner, karismatiker och evangelikala: inverkan på begreppet enhet" – ”Ett mycket aktuellt tema”, sa påven.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Stockholms katolska biskop Anders Arborelius är sedan kardinalsutnämningen en av rådets medlemmar och deltog under plenarmötet i Rom. Påven tackade dem för den hjälp de erbjuder honom i utövandet av hans ämbete.

... i väntan på kristen enhet

Påven Franciskus nämnde i början av sitt tal de ekumeniska mötena som ägt rum på sistone och talade om några av höjdpunkterna: i Bari, för att tillsammans med grekisk-ortodoxa kyrkan be för de kristna i Mellanöstern; i Genève för 70-årsfirandet av Kyrkornas världsråd; 50-årsdagen av den katolska karismatiska förnyelsen i Rom på Cirkus Maximus, där de kristna de första århundradena led martyrdöden.

”Alla kristna är kallade att vandra tillsammans, be tillsammans och arbeta tillsammans, i väntar på att Herren leder oss till återupprättandet av full enhet.”

Relationen mellan kyrkan och frikyrkor

Påven noterade temat och sa att tillväxten av pingströrelsen och karismatiska och evangelikala rörelser är ett mycket omfattande fenomen, som inte kan förbises.

”Vi måste se och erkänna den Helige Andens närvaro i dessa församlingar och försöka bygga upp sanna broderskapsband, genom att mötas och övervinna ömsesidiga fördomar och misstro, som ofta motiveras av okunnighet eller brist på förståelse”, sa påven, medveten om de många svårigheter i relationerna mellan katoliker och pingstvänner, karismatiker och evangelika:

”Den plötsliga uppkomsten av nya församlingar, och vissa predikanters personligheter, står i stark kontrast med kyrkans ecklesiastiska och historiska liv och principer, som leder till att man dras med av stundens emotionella vågor av tid och stänga in trosupplevelsen i skyddade och lugnande miljöer”, sa påven. 

Katoliker lockas till frikyrkoförsamlingar

”Det faktum att många katoliker lockas till dessa församlingar är för oss en anledning till rannsakan och pastoral förnyelse. Många församlingar som tillhör dessa rörelser följer autentiska kristna upplevelser med Guds ord, i foglighet till Anden, som leder dem till att älska, tjäna och vittna. Det Andra Vatikankonciliet lär oss att dessa församlingar saknar inte mening och värde i frälsningsmysteriet (jfr Unitatis Redintegratio, 3)… Kyrkan växer i trohet till den Helige Ande ju mindre man försöker att tämja den utan orädd och samtidigt med en sann urskiljning accepterar dess nyheter.”

Påven uppmanade därför till att ”undvika att nöja sig med statiska och oföränderliga positioner, utan istället omfamna riskerna i främjandet av kristen enhet: i trogen lydnad till kyrkan utan att släcka den Helige Anden” (jfr 1 Tess 5:19).

Utveckla bättre relationer

Påven Franciskus sammanfattade sina tankar i tre råd: ett öppet hjärta, att söka enhet och en noggrann urskiljning är attityder som måste prägla relationen sinsemellan.

Därför sa påven att ”initiativ på internationell nivå, som Global Christian Forum, representerar ett betydande bidrag och en uppmuntran till att utveckla bättre relationer på lokal nivå.”

28 september 2018, 12:05