Sök

Påven till Irland för att möta familjer

25-26 augusti blir påven Franciskus tjugofjärde apostoliska utlandsresa och den sker med anledning av den katolska kyrkans nionde Världsfamiljedag som pågår i Dublin 21-26 augusti på temat The Gospel of the Family: Joy for the World, Familjens evangelium: Glädje för världen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Höjdpunkterna under påvens dagar i Irland blir familjefesten och vakan på Croke stadium och söndagsmässan i Phoenix-parken i Dublin. Det planeras många olika bönestunder tillsammans med påven och han kommer särskilt att be för övergreppsoffer.

Familjefest

Resans fokus blir familjen och enligt programmet kommer påven att hålla sammanlagt sex tal; då han möter Irlands myndigheter i Dublins slott, då han besöker stadens katedral tillägnad Marias obefläckade avlelse, vid familjefesten på Croke stadium, vid besöket i sanktuariet i Knock i nordvästra Irland, mässpredikan i Phoenix-parken och slutligen vid sitt möte med landets biskopar i dominikansystrarnas kloster.
 

Photogallery

Irland väntar på påven
23 augusti 2018, 08:48