Sök

Påven: Dagen i Bari var uppbyggande

Påven Franciskus uttryckte sin tacksamhet för den särskilt fina dagen i Bari 7 juli. Efter Angelusbönen mindes påven med tacksamhet den ekumeniska bönedagen för fred i Mellanöstern där han mötte patriarkerna för de kristna kyrkorna i Mellanöstern.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Jag tackar Gud för detta möte, som har varit ett klart tecken på kristen enhet med Guds folks entusiastiska deltagande. Återigen tackar jag bröderna kyrkoledarna och dem som har representerat dem; jag har verkligen blivit uppbyggd av deras sätt och vittnesbörd. Jag tackar ärkebiskopen av Bari, en ödmjuk och tjänande broder, medarbetarna och alla troende som har medföljt och stött oss i bönen och glädjen.

09 juli 2018, 10:02