Sport Sport 

Påven: I sporten som i livet är det lagspel som gäller

Sport är en rik källa till värden och en plats utan barriärer där man upplever tävlingsglädjen för det gemensamma. Det skriver påven i ett brev till kardinal Farrell i samband med publikationen av dokumentet ”Ge sitt bästa” om sambandet kyrka och sport.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven skriver att sporten är en mötesplats mellan personer och en priviligierad miljö utan åtskillnad på ras, kön, religion och ideologi där man kan uppleva tävlingsglädjen för att uppnå ett gemensamt mål. Påvens brev är riktat till prefekten för Påvliga avdelningen för lekmän, familjen och livet kardinal Kevin Farrell vars avdelning tillsammans med påven har skrivit dokumentet.

“Att säga sport är att säga ungdomar”

Integrerad utveckling

Att säga sport är att säga ungdomar. Påven talar om en sund tävlingsanda som på alla nivåer bidrar till personens integrerade utveckling. Sporten stimulerar generositet, ödmjukhet, uppoffring, ihållighet och glädje och den kan öppna vägen mot Kristus där man av olika anledningar inte kan förkunna tron på ett direkt sätt.

Ge sitt bästa

Även för att söka helighet behöver man ge sitt bästa. Påven skriver i sitt apostoliska brev Gaudete et exsultate om den nära relationen mellan sporten och livet vad gäller att vilja förbättra sig som person. ”Sporten – säger påven – är en mycket rik källa till värden och dygd som hjälper oss att förbättra oss som personer. Som atleten under träning hjälper sportutövandet oss att ge vårt bästa och utan rädsla upptäcka våra begränsningar och att varje dag kämpa för att bli bättre.”

“Även för att söka helighet behöver man ge sitt bästa.”

01 juni 2018, 13:12