Sök

Påvens mässa i Genève: Gud är glad när vi förlåter varandra

Påven avslutade sin dagsresa till Genève med att fira en mässa i den stora anläggningen Palaexpo tillsammans med landets katoliker.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Fader, bröd, förlåtelse. Tre nyckelord i dagens evangelium. Tre ord, som leder oss till trons hjärta.

Så började påven Franciskus sin predikan när han firade mässa i Genève som sista etapp på sin apostoliska dagsresa till den Schweiziska staden. Liksom i Lund då den ekumeniska resan avslutades med en mässa för landets katoliker valde påven Franciskus att möta de schweiziska katolikerna under sitt korta besök i landet, i det vackraste mötet - runt mässoffret på altaret.

Fader Vår – ett vägmärke

Att säga ”Fader” är nyckeln till Guds hjärta. Bara om vi ber genom att säga Fader ber vi på det "kristna språket". Vi ber på kristna, inte till en generisk Gud utan till Gud som först och främst är vår Fader.

Påven förklarade hur allt faderskap och moderskap kommer från honom (se Ef 3:15): I honom är ursprunget till allt gott. När vi säger ’Fader Vår’ visar det på vår identitet: vi är älskade barn. Det är formeln som löser ensamheten. Det är bönen som säger ’vår’ - ’vi’ som är kyrka. En bön som inte handlar om mig utan om Dig, Gud - "ditt namn", "Din rike", "din vilja”. Två ord som är ett vägmärke för vårt andliga liv.

Jesus är vårt dagliga bröd

Vidare brödet. Låt oss inte glömma att "det dagliga brödet" är Jesus. Utan honom kan vi inte göra någonting (jfr 15: 5). Om Jesus inte är den viktigaste födan i livet, dagens centrum och vardagens andetag, är allt förgäves. När vi ber Fadern om vårt dagliga bröd, ber vi om ett enkelt liv, om att vårda det omkring oss och om att sätta Jesus i centrum av allt och framför allt.

Fadern förväntar sig att vi ska förlåta

Slutligen förlåtelse. Det är svårt att förlåta, sa påven. Vi har alltid lite ilska och hat kvar, och när vi provoceras av dem som vi redan har förlåtit, kommer förbittring tillbaka med ränta. Men Herren förväntar sig att vi ska förlåta. Jesus säger: "om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser." (Matt 6: 14-15). Förlåtelse är vår Faders bindande klausul.

Gud frigör oss från all synd, förlåter oss allt, allt, men en sak ber han oss göra: att förlåta. Att vi inte tröttnar på att förlåta i vår tur, sa påven och uppmanade till att rannsaka sitt hjärta om vår förlåtelse är blockerad av bitterhet.

Förlåtelse gör mirakler

Avslutningsvis sa påven att förlåtelse gör mirakel. Petrus upplevde Jesu förlåtelse och blev en herde för sin flock; Saul blev Paul efter Stefans förlåtelse. Var och en av oss föds på nytt när vi genom Faderns förlåtelse, älskar våra bröder och systrar. Först då kan vi introducera sanna nyheter i världen, för det finns ingen större nyhet än förlåtelse, som förvandlar det onda till gott.

Vi ser det i den kristna historien. Att förlåta varandra, att upptäcka att vi är bröder efter århundraden av kontroverser och splittringar. Fadern är lycklig när vi älskar varandra och förlåter med uppriktigt hjärta. (se Matt 18,35). Då ger han oss sin Helige Ande. Låt oss be om att inte ha en hård själ som bara förväntar sig av andra att ta första steget. Då blir vi mer som Fadern, som älskar utan egenintresse. Och han kommer då att ge oss enhetens Ande.

“Ingen nyhet är större än Förlåtelsen, som förvandlar det onda till gott”

 

Photogallery

Påvens mässa i Genève
22 juni 2018, 10:14