Sök

Möte mellan påven Franciskus och påven emeritus Benedictus XVI Möte mellan påven Franciskus och påven emeritus Benedictus XVI  

Påvens förord till Benedictus XVI:s bok "Beroendet av Gud vår sanna frihet”

Påven Franciskus har skrivit förordet till den andra volymen av utvalda texter av påven emeritus, Benedictus XVI, om "tro och politik". Titeln är "Frigör friheten - Tro och politik i det tredje årtusendet", publicerad av Cantagalli.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Ett slags kompass för att förstå vår samtid och finna en solid vägledning för framtiden, men också en riktig inspirationskälla för politiska frågor med fokus på familjen, rättvisa och solidaritet i långsiktigt perspektiv. Så definierar påven Franciskus de utvalda texterna, på boken som presenteras den 11 maj.

Friheten att lyda Gud

Ett tema som alltid är centralt hos påven emeritus sedan han var ung , skriver påven, är reflektionen över lydnaden till staten begränsad av den fria lydnaden till Gud. Något som Joseph Ratzinger upplevde i första person under nazismen med dess totalitära lögn som visade sig demonisk och tyrannisk.

Mer än uppmärksamhet för de fattiga

Benedictus XVI ifrågasätter marxismens och ateismens totalitära anspråk som de grundades på. Den verkliga kontrasten mellan marxismen och kristendomen var enligt Ratzinger, i själva verket inte den kristna uppmärksamheten för de fattiga, skriver påven Franciskus, utan skillnaden är i källan till människans frälsning. Människans sanna frälsning finns i hennes fullständiga beroende av Guds kärlek, som är källan till sann frihet.

Risken för kolonisation av samvetet

Idag tenderar vi att bara se människans kärlek till sitt eget ego, vilket leder till en kolonisation av samvetet. Skillnaderna mellan manligt och kvinnligt förnekas, man planerar rationellt produktionen av mänskliga varelser, och ser det som logiskt och legitimt att eliminera de som inte längre ses som skapade, skänkta, tänkta och genererade, utan producerade av oss själva. Dessa är till ytan mänskliga rättigheter, skriver påven, men leder till hennes självförstörelse, eftersom de förnekar att människan är en Guds skapelse. Att endast Han skyddar människans frihet och värdighet.

Försvara familjen för världens och kyrkans bästa

Att försvara människan mot de ideologiska förminskningarna, handlar om att sätta människans lydnad till Gud som gräns för hennes lydnad till staten. I en tid av förändringar som vår samtid är försvaret av familjen viktigast, för mänsklighetens framtid beror på familjen – familjens välmående är avgörande för världens och kyrkans framtid.

08 maj 2018, 16:00