Sök

Påven möter troende i Vatikanen Påven möter troende i Vatikanen  

Påvens böneintentioner för maj månad - Lekmännens mission

Under maj månad ber påven Franciskus världens katoliker att be tillsammans med honom för lekmännens mission. Påvens böneintentioner presenteras i ett videobudskap som en organisation, Pope’s Worldwide Prayer Network framställer, ett internationellt nätverk som främjar spridningen av påven böneintentioner.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Pope’s Worldwide Prayer Network har nu publicerat videon för maj månad, i vilken påven belyser vikten av att be för lekmännen i kyrkan, som modigt möter världens utmaningar med ett kristet vittnesbörd. 

Påvens böneintention för maj

"Lekmännen står i främsta ledet i kyrkans liv. Vi behöver deras vittnesbörd om evangeliets sanning och deras förebild, då de lever tron genom att uttrycka den i praktisk solidaritet. Vi tackar lekmännen som riskerar sina liv, som inte är rädda och som sprider hoppet till de fattiga, de uteslutna och marginaliserade.

Låt oss den här månaden be för att lekmännen uppfyller sitt specifika uppdrag, den mission de mottog i dopet, och sätter sin kreativitet i tjänst i bemötandet av dagens utmaningar.”

03 maj 2018, 10:39