Sök

Påven firar mässan i sankta Martas kapell Påven firar mässan i sankta Martas kapell 

Påven i Sankta Marta ”Att skämmas över sina synder är nåd”

På måndagen inledde påven Franciskus sina direktsända morgonmässor från Sankta Martas kapell i Vatikanen klockan sju. Han sa att hela veckan ska han på detta sätt möjliggöra att be tillsammans. ”Låt oss idag be om nåden att skämmas, att skämmas över våra synder. Må Herren ge oss alla denna nåd”, sa påven under sin predikan.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven reflekterade över den första läsningen på fastans andra måndag, ur profeten Daniel (9, 4-10), och satte fokus på att ”bekänna sina synder”.

Vi har syndat

Folket insåg att de hade syndat. ‘Vi har syndat, vi har varit onda och gjort onda saker; vi har gjort uppror och övergett dina bud och lagar. Vi har inte följt dina tjänare, profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, våra furstar, våra fäder och hela folket i landet. Detta är en syndabekännelse, sa påven, ett erkännande av att vi har syndat.

Rabbla inte synder i bikten

Påven Franciskus fortsatte med att understryka hur man ska göra en samvetsrannsakan när man förbereder sig för att ta emot försoningens sakrament. Han skilde sedan på att intellektuellt göra en lista över synder och att göra ett djupt erkännande av att ha syndat:

”Det är fel att göra en lista över synder i huvudet, säga "Jag har syndat", och rabbla upp synderna för prästen som sedan förlåter en. Det är som att skriva en att-göra lista, den blir kvar i huvudet. En sann syndabekännelse måste komma ur hjärtat.

En förlorad skamkänsla

Påven uppmanade till att ta ytterligare ett steg, och bekänna vårt "elände, våra synder från hjärtat ... Det gjorde profeten Daniel: 'Du, Herre, är rättfärdig, men vi står denna dag med skam.’”:

När jag inser att jag har syndat, att jag inte har bettet mig väl, och jag känner det i mitt hjärta, kommer en känsla av skam till oss ... Att skämmas över sina synder är nåd. Vi måste be om det. En person som har förlorat sin skamkänsla har förlorat förmågan till moralisk bedömning, och respekten för andra, och för Gud: 'Herre, det är vi som står med skam, våra kungar, våra hövdingar och våra fäder, vi som har syndat mot dig. Herre, vår Gud, du är barmhärtig och förlåtande.

Vi berör Guds hjärta

När vi får en känsla av skam vid minnet av att ha syndat, berör det Guds hjärta, förklarade påven Franciskus. Skamkänslan leder till att vi upplever Guds barmhärtighet. Våra bekännelser kommer alltså inte att bestå av att rabbla upp en lista över synder, utan av insikten av vad vi har gjort mot Gud som är så god, så medlidande, så barmhärtig så rättvis.

Påven Franciskus avslutade sin predikan:

Låt oss idag be om nåden att skämmas, att skämmas över våra synder. Må Herren ge oss alla denna nåd.

Påvens inledande ord

Daniel 9, 4-10: ”Ack, Herre, store och förfärande Gud, du som troget håller fast vid förbundet med dem som älskar dig och håller dina bud! Vi har syndat och handlat orätt, vi har dragit skuld över oss och trotsat dig, vi har vänt oss bort från dina bud och lagar. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som har talat i ditt namn till våra kungar, hövdingar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi står denna dag med skam: vi män av Juda och Jerusalems invånare, alla israeliter, när och fjärran, i alla länder dit du har fördrivit dem, därför att de var trolösa mot dig. Herre, det är vi som står med skam, våra kungar, våra hövdingar och våra fäder, vi som har syndat mot dig. Herre, vår Gud, du är barmhärtig och förlåtande. Vi är upproriska mot dig, vi har inte lyssnat till din röst och inte handlat efter den vägledning du gav oss genom dina tjänare profeterna

10 mars 2020, 07:48
Läs allt >