Påven firar mässan i Sankta Martas kapell Påven firar mässan i Sankta Martas kapell   (Vatican Media)

Påven i Sankta Marta: Jesus ädla stil förmedlade koherens

Icke-koherenta kristna och schizofrena präster gör mycket skada. De vittnar inte om Herren, och följer inte hans stil, hans autentiska auktoritet. Påvens predikan under morgonmässan i Sankta Martas kapell beskrev Guds folk och kretsade kring nyckelorden, ett "ödmjukt" och "klokt" folk som tolererar, men som ser bortom hyckleri.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Jesus undervisade med myndighet och inte som de skriftlärda”. Markusevangeliet (Mark 1,21-28) berättar idag om Jesus som undervisar i templet och om reaktionen på hans sätt att agera med "myndighet", till skillnad från de skriftlärarna. Det var med utgångspunkt från denna jämförelse som påven förklarade skillnaden mellan att ha myndighet, den inre auktoritet med vilken Jesus undervisade, och de skriftlärdas myndighet, som folket inte trodde trots att de var specialister när de undervisade lagen.

Jesu stil är ädel

Vilken är Jesus myndighet? Det är Herrens stil, den ädla stil med vilken Herren rörde sig, undervisade, botade, lyssnade. Denna ädla stil - som kommer inifrån - får dig att se ... Vad förmedlar den? Koherens. Jesus hade auktoritet eftersom han var koherent i det han lärde och det han gjorde, hur han levde. Denna koherens är det som ger intrycket av en person med myndighet. Myndighet blir synlig i detta: koherens och vittnesbörd.

De skriftlärda, schizofrena präster

Tvärtom var de skriftlärda inte koherenta och Jesus uppmanar folket att göra det de säger men inte det de gör. Han förlorade aldrig ett tillfälle att korrigera dem, eftersom denna inställning innebär en pastoral schizofreni: att säga en sak och göra en annan. Och det händer i flera avsnitt av evangeliet. Ibland reagerar Jesus genom att ställa dem till svars, ibland genom att inte ge dem något svar och vid andra tillfällen, "kvalificera" dem:

Och ordet som Jesus använder för att kvalificera denna icke-koherens, denna schizofreni, är "hyckleri", sa påven och upprepade flera tillfällen då Jesus kallar dem hycklare. Hycklare är man när man har ansvar för folket - i detta fall pastoralt ansvar - men inte är koherent- De är inte ädla, de har ingen auktoritet. Guds folk är milda och toleranta; det tolererar många prästers hyckleri, schizofrena präster som säger en sak och gör en annan, utan koherens.

Kristen icke-koherens är en skandal

Icke-koherens är en skandal, avslutade påven. Kristna som inte vittnar om tron och lever icke-koherent, och schizofrena präster som inte vittnar med sina liv! Påven bad Gud, att alla döpta skulle ha myndighet, "som inte består i att beordra och göra sig själva hörda utan att vara koherenta vittnen och så vara vägledare på Herrens väg”.

14 januari 2020, 17:02
Läs allt >