Johannes Döparens martyrium Johannes Döparens martyrium  

Påven i Sankta Marta ”Livet har värde när man offrar det”

På fredagen fokuserade påven Franciskus sin predikan på Johannes Döparens martyrdöd. Den största mannen född av kvinna, enligt Jesus, ger ett stort vittnesbörd: livet har ett värde när man offrar det för andra i kärlek, i sanning, i det dagliga livet, i familjen.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Under sin morgonmässa i Sankta Martas kapell talade påven om Johannes Döparens martyrdöd som man läser om i dagens evangelium. 

Johannes pekar på Jesus, sen slocknar han. Den största mannens liv på det här sättet, sa påven. Men Johannes visste det, att han var tvungen att förminskas. ”Han måste växa, jag måste minska.” Han visade att Jesus är Messias, sen slocknade hans ljus mer och mer fram till fängelsecellens mörker, ensam, för att sedan halshuggas.

Martyriet - en tjänst, ett mysterium, en gåva

-Men varför hände det?, frågade sig påven och menade att det är inte lätt att berätta om martyrernas liv. - Martyriet är en tjänst, det är ett mysterium, det är en mycket speciell och stor gåva. Johannes dör i anonymitet, som många av våra martyrer, påpekade påven Franciskus. 

Livet har bara värde när man offrar det i kärlek, i sanning, för att ge det till andra, i det dagliga livet, i familjen. Alltid offra det. Om någon lever sitt liv för egen vinning, vissnar och dör livet av meningslöshet.

08 februari 2019, 14:55
Läs allt >