Syriska barn Syriska barn 

Kardinal Zenari: Glöm inte bort Syrien!

Den apostoliska nuntien i Damaskus, kardinal Zenari, rapporterar om den tragiska situationen i Mellanösternlandet, i sitt möte i Vatikanen med ambassadörerna ackrediterade vid Heliga Stolen. Landet förfaller och behöver hjälp, säger han. Låt oss inte tillåta Syrien "begravs under en filt av tystnad".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Det är med hänvisning till påven Franciskus nya encyklika Fratelli tutti som kardinal Mario Zenari vänder sig till ambassadörerna ackrediterade vid Heliga Stolen för att åberopa "solidaritet" med Syrien, som ständigt blir "sjukare och fattigare", då han påminner om att "antingen räddas vi alla, eller så räddas ingen”.

Likgiltighetens tysta filt

Nuntien i Syrien beskrev landet i vilket han har varit verksam nuntie sedan tolv år, och noterade att idag verkar landet ha försvunnit från medias radie. Han betonade att det är bedrövligt att den nuvarande situationen, liksom den långvariga konflikten, idag riskerar att täckas av en "tyst filt", som påven sa i sitt möte med den diplomatiska kåren förra året.

Kriget pågår fortfarande

I mötet i Vatikanen som modererades av Msgr. Paul Richard Gallagher, sekreterare för förbindelser med stater, fokuserade kardinal Zenari främst på den humanitära aspekten av det som han kallade den allvarligaste "humanitära katastrofen som människan orsakat sedan slutet av andra världskriget" och påminde om att kriget fortfarande pågår i Syrien "på marken och i himlen mellan fem väpnade styrkor från länder i konflikt med varandra”.

Utmattade föräldrar och döende barn

Detta är en tragedi, vilket även statssekreterare kardinal Pietro Parolin betonade i sin inledning av mötet, när han påminde de närvarande om risken att man vänjer sig vid fasorna och därför "landar i en tystnad och likgiltighet", inför bilderna av utmattade mödrar, och barn som dör av hunger och köld, desperata fäder som efter långa timmars till fots inte kan nå sjukhusen i tid för att rädda sina barn.

Projektet "Öppna sjukhus"

I Syrien har, enligt Zenari, "den fruktansvärda" fattigdomsbomben "exploderat", vilket drabbar cirka 80% av befolkningen, som nu inte har tillgång till ens de livsnödvändiga varorna.

Den grundläggande frågan som nuntien ställer är: Hur ska man stoppa den här bomben? Han påminde om kyrkans viktiga arbete i Syrien och välgörenhetsorganisationerna som under åren har gett liv till en serie humanitära projekt. Ett av dem är de "Öppna sjukhusen" i Damaskus och Aleppo - strukturer som är tillgängliga för alla som är sjuka och fattiga, bortom religiös tro.

Påven Franciskus stödde projekt, som startade för tre år, med ett bidrag på 17 miljoner euro. Nu behövs ytterligare bidrag för att inte projektet ska upphöra, sa kardinal Zenari.

Den dramatiska utvandringen av kristna

Kardinal Zenari talade även om vi står på tröskeln till den syriska långa och kalla vintern, och mindes de äldre och barnen som dog de senaste åren. Han talade även om det civila sår som landet har i och med att många kvalificerade unga har lämnat landet för att söka en bättre framtid utomlands, liksom de "många unga som har dött i kriget”.

Han beskrev sedan smärtan i att se konfliktens främsta offer, barnen, och han talade om kvinnornas öden, många av dem drabbas av mycket allvarliga övergrepp. Han talade även om sorgen att behöva se mer än hälften av landets kristna lämna Syrien, och att kyrkorna inte längre har troende. Det är en utvandring som innebär en enorm risk för hela samhället, eftersom de kristna är ett öppet fönster för världen, de är en rikedom i alla landets sektorer, sa han.

Kardinal Zenari vädjade om att göra allt för att de kristna ska kunna stanna kvar i Syrien för att bidra till att bygga fred och framför allt för återuppbyggnaden av medborgarnas sårade hjärtan, framför allt barnens.

16 oktober 2020, 11:37