Ordförande för USA:s biskopskonferens ärkebiskop Jose Horario Gomez Ordförande för USA:s biskopskonferens ärkebiskop Jose Horario Gomez 

USA:s biskopar: Ta avstånd från våld och välkomna freden

Med tanke på det oroliga läget för världsfreden har USA:s biskopskonferens i ett uttalande bett alla parter att värna om freden och inte våldet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

USA:s biskopar uttrycker sin oro för upptrappningen av våldet mellan sitt land och Iran och vädjar om dialog och en fredlig konfliktlösning.

I ett gemensamt uttalande ber ordföranden för USA:s biskopskonferens (USCCB) och den för konferensens kommitté för internationell rättvisa och fred alla inblandade parter att välkomna freden och ta avstånd från våldet.

Ärkebiskop José Gomez och msgr David Malloy noterar att USA:s biskopar regelbundet uppmuntrar engagemanget för fred i Mellanöstern. De upprepar sin vädjan om konfliktlösningar genom dialog och diplomati.

Upptrappning av våldet

De påminner om att krig dödar och skapar lidande och instabilitet och betonar vikten av diplomati, modig dialog och outtröttliga ansträngningar för att bevara freden. I uttalandet ber om Herrens hjälp så att parterna förstår varandras rädslor.

Ödmjukt sökande efter det gemensamma bästa

De betonar att man måste komma över misstron för varandra och att i stället för att ta till våld ödmjukt söka uppnå det gemensamma bästa.

De uppmanar till reflektion kring påven Franciskus’ fredsbudskap för 2020 och till böner ”för att besegra det onda med gott och besvara hatet med kärlek”.

I julens tecken ber de slutligen om en anda av hopp och fred: "Fridsfursten Jesus ber oss om himlens och jordens förnyelse. Låt oss, var och en, börja med oss själva och vittna om denna sanning”.

 

10 januari 2020, 10:41