Bön för världsfreden Bön för världsfreden 

Sydamerikas biskopar: Vi vandrar enade för världsfreden

Latinamerikas biskopsråd enar sig med påven Franciskus appell vid söndagens Angelus i söndags och inbjuder till bön för dialog och försoning i världen och tar avstånd från allt slags våld och social splittring.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Enade i bönen med påven Franciskus tar vi avstånd från allt slags våld och social splittring och inbjuder världen stora länder och deras ledare till ömsesidig respekt, samförstånd och förståelse. Detta skriver Latinamerikas biskopsråd CELAM i ett budskap med titeln: ”Vi vandrar enade för världsfreden”.

Påvens appell

Biskoparna följer påvens appell om att vi i denna tid av spänningar i många delar av världen måste behålla dialogens och självkontrollens flamma tänd och att avvärja fiendskap. CELAM, under ledning av ordföranden msgr Miguel Cabrejos Vidarte, ärkebiskop av Trujillo i Perú, ber för försoning och för slutet på konflikter som leder till familjers och hela folks lidande och de ber om respekt för internationell rätt.

Vandra tillsammans

De hoppas att man aldrig mer ska behöva se en enda person dödas på grund av att man har misslyckats att föra en dialog och hitta en väg för att vandra enade tillsammans i samförstånd. De uppmanar slutligen hela Latinamerika och Karibien att hålla bönedagar för freden.

“... hoppas att man aldrig mer ska behöva se en enda person dödas på grund av att man har misslyckats att föra en dialog och hitta en väg för att vandra enade tillsammans i samförstånd”

 

09 januari 2020, 16:13