Kardinal Timothy Dolan Kardinal Timothy Dolan 

USA. Kardinal Dolan: Abortlagen är rysande

Ärkebiskopen av New York kardinal Dolan har skrivit ett öppet brev där han kommenterar den nya abortlagen i sin stat som tillåter abort fram till födseln. Han kallar det en rysande lag och makaber procedur som sjukvårdspersonal får vägra att utföra av samvetsskäl.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det förs en öppen diskussion mellan ärkebiskopen av New York kardinal Timothy Dolan och statens guvernör Andrew Cuomo efter godkännande av statslagen som tillåter abort fram till födseln.

“En rysande lag då den eliminerar anklagelser mot dem som bevittnar hur ett barn dödas med sax, skalpell eller genom saltlösning och lemlästning utan att ingripa”

I ett brev till sitt stifts troende och präster som lästes upp vid slutet av varje mässa i söndags kallar kardinalen detta en rysande lag då den eliminerar anklagelser mot dem som bevittnar hur ett barn dödas med sax, skalpell eller genom saltlösning och lemlästning utan att ingripa. Lagen undertrycker även hälso- och sjukvårdspersonals samvetsvägran.

Herde och inte politiker

Kardinalen skriver: “Jag är en herde, och inte som en politiker utan som herde har jag plikten att utmana våra politiska ledare och uppmana dem att se över sina prioriteringar och att respektera och skydda det ofödda barnet i livmodern med samma kraft och passion som man skyddar papperslösa invandrare, ensamstående mammor som tar hand om familjen, döende far- och morföräldrar eller fattiga som kämpar för att överleva”.

Abortdebatten kan inte etiketteras

Cuomo svarar kardinalen i en lång intervju i New York Times där han förklarar att han stödjer lagen och anser att kardinalen tillhör en religiös höger. På detta svarar kardinalen på sin blogg och ber guvernören, som själv ofta kallar sig katolik, att tänka över sitt uttalande därför att “förminska skyddet av mänskliga rättigheter för tidigt födda barn till en katolsk fråga är en förolämpning mot företrädare för många religioner som står enade i denna kamp, men även mot konstitutionen och biologin”.

Han lägger till att guvernören inte anser honom stå till höger politiskt när han ber honom om stöd i kampen för minimilöner, fängelsereformen, skyddet av arbetsmigranter, flyktingmottagning och skyddet av universitetsprogram för intagna. Kardinalen preciserar även att hans kamp mot aborten inte handlar om att han lägger sig i politiken, utan att tron berör personen och dess civila rättigheter och att abortdebatten alltså inte kan etiketteras som vare sig högervriden eller katolsk.

 


 

14 februari 2019, 10:02