Sök

Operationsrum Operationsrum 

Abortfrågan i Sverige: Livets början som stridsfråga i valet

I Sverige utförs årligen mellan 35.000 och 38.00 aborter. Enligt den nuvarande lagstiftningen från 1974 kan man göra abort fram till slutet på den 18:e veckan av graviditeten, och av vilken anledning som helst. Efter den 18:e till den 22:a veckan krävs tillåtelse från Socialstyrelsen som ofta ges på grund av att fostret eller modern lider av svåra sjukdomstillstånd.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten

För ungefär ett år sedan uppmärksammades överläkaren Katarina Strand Brodd när hon försökte rädda livet på ett sent aborterat foster som aborterades i vecka 22. När barnet kom ut levde det än.

Katarina Strand Brodd berättade: "Barnet rörde sig och pep, kved litegrann och viftade med armar och ben och hjärtat slog ju också. Så jag gjorde vad jag kunde för att hjälpa barnet med andningen och det man gör med extremt tidigt födda barn." (SVT 14/08-17)

Sjuksköterskans försök att rädda barnets liv skapade debatt

I juridisk mening anses i Sverige ett foster efter vecka 22 vara ett barn eftersom det då kan klara sig utanför moderns kropp och ska därmed ha samma rätt till liv och vård som oss andra. Enligt Strand Brodd var det då hennes skyldighet att göra vad hon kunde för att rädda livet på barnet.

Händelsen ledde till en stor debatt: En läkare som till varje pris ville rädda ett liv kritiserades för att hon försökt göra det, med hänvisning till mammans rättigheter. Barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) begärde ett möte med Socialstyrelsen för att diskutera hur abortlagen ska tolkas och hur vården vid sena aborter bör se ut. De enades om ett konsensus- dokument i abortfrågan i måndags där det går att läsa: "Inga försök till livsuppehållande åtgärder på sent aborterade foster ska göras."

En motsägelsefull abortlagstiftning

En läkare som har ansvar för ett för tidigt fött barn, i 22:a veckan, är skyldig att med alla till buds stående medel rädda barnets liv. En läkare som däremot är ansvarig för ett barn som i vecka 22 har överlevt en abort ska inte rädda hans eller hennes liv. Skillnaden mellan de båda fallen är vad mamman till barnet har fattat för beslut. Abortlagstiftning förblir därför motsägelsefull: Oavsett graviditetsvecka beror barnets rätt till liv på mammans beslut, och den svenska abortgränsen på 22 veckor blir därmed ingenting mer är ett råd. Barn som aborteras i vecka 22 men fortfarande lever och juridiskt talat räknas som barn i Sverige måste avlivas.

Sverige lär snart ställas inför en ytterligare moraliskt och etisk dilemma. Lagen säger att abort endast får utföras om man anser att fostret inte kan överleva utanför livmodern. När abortlagen stiftades 1974 kunde barn räddas i vecka 28 och abort kunde beviljas upp till vecka 24. Praxis för sen abort har tidigare sänkts från vecka 24 till vecka 22 just för att den medicinska utvecklingen gått framåt. Trots den nuvarande abortgränsen på 22 veckor, överlever idag 40 procent av de barn som föds i vecka 22, och det finns även enstaka fall där barn överlevt trots att de föddes så tidigt som i graviditetsvecka 21. Om forskningen fortsätter i den nuvarande riktningen och fortsätter göra nya upptäckter och framsteg inom sjukvården kommer gränsen för ”livsduglighet” att flyttas längre ner i fostrets ålder. Barnets så kallade ”livsduglighet” är med andra ord beroende av den medicinska utvecklingen. Sverige kommer till följd av detta tvingas diskutera abortgränsen.

Abortfrågan som en politisk fråga

I Europa vinner anti-abortrörelsen framgångar: Allt fler länder anordnar så kallade ”Marches for life” där flera hundratals tusen demonstranter samlas för att demonstrera för det ofödda barnets rätt till liv.

Aborträtten har nu seglat upp som en stridsfråga även i det svenska valets slutskede, precis som frågan om samvetsfrihet. Sverigedemokraterna är just nu det enda partiet i Sveriges riksdag som vill sänka abortgränsen till 12:e graviditetsveckan och tycker att det borde vara frivilligt i barnmorskeutbildningen att lära sig utföra en abort (samvetsfrihet). Övriga partier har starkt kritiserat Sverigedemokraterna och sagt att partiets förslag är en inskränkning av kvinnornas rättigheter och självbestämmande över sin egen kropp och därmed ett angrepp på kvinnors frihet.

Det ofödda barnets rätt till liv har blivit en politisk fråga och människovärdet räknas numera ut med hjälp av matematik. Man kan tycka att det svenska fostrets föränderliga ”livsduglighet” allt efter den medicinska utvecklingen borde vara ett tecken på att livets början inte är någonting som bara uppstår en vacker dag för att lagen säger det.

Runt om i världen öppnar människors ögon och röster höjs i det ofödda barnets namn. Lördagen den 15 september är det äntligen Stockholms tur.

07 september 2018, 14:50