Sök

Sankt Benedikt av Nursia Sankt Benedikt av Nursia  (© Musei Vaticani)

Sankt Benedikt symbol för Europas pånyttfödelse

Idag 11 juli firas Europas skyddshelgon sankt Benedikt av Nursia. Helgonet är en symbol för Europas pånyttfödelse och ger jordbävningsdrabbade i hans hemstad hopp

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Sankt Benedikt av Nursia som grundade Benediktinorden i början på 500-talet vördas djupt i hans hemstad som nu kallas Norcia i Mellanitalien, som år 2016 drabbades av jordbävning. Påven Francsikus har sagt att dem som har drabbats kan återuppbygga hjärtan och precis som sankt Benedikt vara en fyr för Europas pånyttfödelse.

En lysande stjärna 

Sankt Benedikt, född i Norcia omkring 480 e Kr kallades av Gregorius den store “en lysande stjärna” i en epok som utmärktes av en allvarliga värdekris. Sankt Benedikts lära spreds strax efter Roms fall och blev grundläggande för födelsen av den europeiska kulturen. Hans viktigaste verk “Regula” som han skrev omkring 530 e Kr är en manual för bön i munklivet. Han uppmanar munkarna särskilt att lyssna till hjärtat och att aldrig någonsin tvivla på Guds barmhärtighet. Hans insikter lyste inte bara upp munkarnas liv utan blev en källa till hopp för fattiga och pilgrimer på hela den europeiska kontinenten. Som påven Franciskus sa i samband med konferensen (Re)Thinking Europe i oktober 2017 kom sankt Benedikt, kom han efter romartidens överdrifter och barbariska våld med nyheten att inte se till social ställning eller rikedom utan till personen som är skapad till Guds avbild. Han är skyddshelgon för Europa, bönder, djurskötare och lantarbetare.

“Sankt Benedikt kom med nyheten att inte se till social ställning eller rikedom utan till personen som är skapad till Guds avbild”

 

11 juli 2018, 12:40