Sök

Våld mot barn Våld mot barn 

Japan – Isoleringen och splittringen av familjen är upphovet till våld mot barn

Familjernas isolering och splittring är de största problemn som plågar Japan. Det säger ärkebiskopen i Tokyo, msgr Kikuchi. “Våldet mot barn beror på en allt större kris i det traditionella familjesystemet som har försvunnit från det japanska samhället sedan tid tillbaka. Därför har föräldrarna ingen aning om vad det ömsesidiga stödet i familjen betyder när man möter svårigheter i livet. Och eftersom de växer upp i isolerade familjer kan de inte be om hjälp när de behöver det i uppfostran av sina barn”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

“I många fall av familjeproblem i dagens Japan är orsaken just upplösningen av familjen. Ofta är båda föräldrarna tvungna att arbeta för att klara sig ekonomiskt. Regeringens politik är för närvarande att uppmuntra föräldrarna till att lämna sina barn på institutioner för att kunna fortsätta att arbeta. Jag anser att prioriteten borde vara att förbättra arbetsplatserna så att föräldrarna skall kunna ta ledigt i längre tider utan rädslan för att förlora arbetsplatsen eller inkomsten medan de tar hand om sina barn. Nu uppmuntras föräldrarna till att skiljas från sina barn och familjerna är tillsammans endast på natten när de sover. Hur skall det kunna skapas band mellan medlemmarna i en sådan familj?”.

“Isoleringen är ett av de största problemen i Japan”, säger msgr Kikuchi. “Och det saknas moralisk fostran. I det offentliga undersvisningssystemet finns det inte plats för religionen och därför har människorna inte många tillfällen till att lära sig betydelsen av det mänskliga livet och dess stora värde. Den katolska kyrkan i Japan försöker att ge röst åt detta värde”.

 

06 juli 2018, 13:21