Sök

Läkare med Afrika Cuamm Läkare med Afrika Cuamm 

Tanzania – Läkare med Afrika Cuamm firar 50 år av verksamhet

Den italienska organisationen Läkare med Afrika Cuamm firar sin 50 år långa verksamhet i Tanzania. Ett långt arbete och en konstant närvaro med hjälpen av tanzanisk personal och i samarbetet med sjukhusen och de lokala myndigheterna. 50 år tillsammans för allas hälsa. “Och verksamheten fortsätter, för vi tror på möjligheten om en bättre framtid där tillträdet till sjukvård är en rättighet för alla och inte ett privilegium för få personer”, säger organisationens chef, fader Carraro. “Vi är med Afrika och är det sedan 50 år tillbaka och kommer att stanna här så länge som det är nödvändigt, alltid på de fattigas sida”.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Organisationen utmärker sig för passionen och kompetensen som den arbetar med i hela landet, framförallt i de mest isolerade områdena. Det var år 1968 som den förste Cuamm-läkaren anlände till Tanzania och började att arbeta på sjukhuset i Ikonda. Sedan dess har organisationen inte lämnat landet. Den verkar framförallt i kampen mot undernäringen och mot hiv/aids, samtidigt som den sedan år 2012 på sjukhuset i Tosamaganga utför programmet “först mammorna och barnen”. Det är ett program som vill garantera kvinnorna rätten till assisterad förlossning liksom läkarvård för dem och deras barn från och med början av graviditeten ända tills barnen blir två år.

“Jag hoppas att samarbetet mellan Tanzania och Cuamm kan vara ytterligare 50 år”, sa en representant för det tanzaniska hälsovårdsministeriet när man häromdagen firade organanisationens 50 år i landet. “Utmaningarna är fortfarande många och Cuamm har alltid visat förmågan att kunna engagera sig i kampen mot mödra- och barndödligheten och infektionssjukdomarna. Nu måste vi fortsätta denna kamp och minska spridandet av hiv-viruset och malarian”.

Läkare med Afrika Cuamm verkar inte bara i Tanzania utan även i sex andra subsahariska länder.

 

29 juni 2018, 10:16