Sök

Påven med Burundis biskopar Påven med Burundis biskopar 

Burundis biskopar: Värna om enheten och freden

I samband med folkomröstningen om konstitutionen som äger rum i Burundi den 17 maj uppmanar landets biskopar alla om att värna om enheten och freden. Folkomröstningen gäller en reform som skall öka presidentmandatet från fem till sju år med inte mer än två mandat i rad för samma person.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Reformen håller på att skapa starka meningsskiljaktigheter, för oppositionen betraktar den ett medel för presidenten Nkurunziza att förbli vid makten i ytterligare femton år.

Fredsavtalen i Arusha

De burundiska biskoparna erinrar om inledningen till demokrati som skedde i landet efter fredsavtalen i Arusha vilka gjorde slut på inbördeskriget. Men de understryker samtidigt att demokratin sedan år 2015 befinner sig i kris. Det året presenterade sig presidenten Nkurunziza som kandidat i valen för att uppnå ett tredje mandat vilket strider mot konstitutionen och fredsavtalen i Arusha. Detta orsakade en mycket svår politisk, institutionell, social och ekonomisk kris som drev miljontals burundier att emigrera till de närliggande länderna.

“Reformen håller på att skapa starka meningsskiljaktigheter”

Biskoparna uppmanar alla om att inte drabbas av panik

De burundiska biskoparna uppmanar alla om att inte drabbas av panik. Vilket resultatet av folkomröstningen än blir, säger de, fortsätter livet. Det som är viktigt är att burundierna förblir förenade och går in för att värna om freden och försöker att förstärka demokratin i landet.
 

11 maj 2018, 10:33