Sök

Tre dages symposium i Vatikanet Tre dages symposium i Vatikanet  (Vatican Media)

« Symposiet viste skønheden i alle kristne kald «

Hjælpebiskoppen af Milano, Paolo Martinelli, gør status efter tre dages symposium i Vatikanet. Symposiet var organiseret af Bispekongregationen i Aula Paolo VI og havde fokus på Guds folk. « Misbrug og kvindernes rolle er temaer der ofte er dukket op i debatten, hvor vi kan spørge os selv, hvad man kan lære af disse realiteter og hvordan man kan genfortolke præsteembedet, så det ikke mister sin autenticitet ».

Lisbeth Rütz - Vatikanstaten

« Livet er fantastisk, fordi det er et kald ». Sådan vil Milanos hjælpebiskop, monsignor Paolo Martinelli resumere symposiet om præsteembedet (17.-19. februar)  i Vatikanet, over for de unge, han kommer til at møde hjemme i Milano. « Status er ekstremt positiv, og jeg har så meget at fortælle », sagde han lørdag efter sit indlæg med titelen : « Præsteembedet som tjeneste og det gudviede liv ». De tre dage - forklarede han - satte fokus på « skønheden i alle kristne kald, dvs. at være kaldet af Gud til at svare på Hans kærlighed midt i det daglige liv ». Det er en sandhed, der ikke bare angår hyrderne, men alle de døbte og hele Guds folk, som - understreger franciskaneren - er  centrum for det refleksionsforløb, der blev organiseret af bispekongregationen sammen med centret for forskning i kaldet og dets antropologi.   .

Troskab over for de mest enkle aspekter i præstelivet

Monsignor Martinelli siger, at han føler sig trøstet af den skønhed, der kommer fra det kraftfulde og facetterede indlæg, som pave Frans kom med, da symposiet åbnede den 17. februar. «  Det er ikke nogle særlige ting, der skal til for at leve den daglige kontakt med Herren ». Og det er ikke nødvendigt med højtravende projekter for at leve som præst : «  Der skal troskab til over for de mest simple aspekter af præstelivet », som for eksempel  bøn, fejring, stilhed, at dyrke sunde venskaber med medbrødre og det fremfor alt ved virkelig at være tilstede i Guds folk. Det er nok, præciserer han, for med glæde at vandre i den opgave, som Herren har givet os ».

Tjeneste og ydmyghed

« Hyrderne - tilføjer prælaten - er mennesker, der lader sig føre med af tjenesten, der grunder over Guds kærlighed og derfor forsøger at svare ydmygt på den hver dag ». Under symposiet blev spørgsmålet behandlet dybtgående ud fra et historisk, bibelsk og patristisk synspunkt. Og der manglede ikke opmærksomhed på dets omfang nu og her, lige fra misbrug til cølibatet og til kvindernes rolle. « Disse spørgsmål kom ofte ind i debatten med udgangspunkt i kardinal Ouellets introduktion. Under alle omstændigheder spurgte man sig selv, hvad man kunne lære af disse former for virkelighed og hvordan man kunne genfortolke præsteembedet, for at det ikke skulle miste sin autenticitet ».

Mødes med mennesker

« Vi tjener ikke os selv og vores egen personlige hellighed », gentog monsignor Martinelli og mindede om det vigtige i at holde forbindelse med mennesker i ethvert fællesskab - også i synodal forståelse. En vandring der karakteriseres af at søge dialog med dem der er længst væk - og som ikke bare er hyrdernes anliggende. « Herren har bragt Guds rige ud til alle og ikke bare til nogen. Vi må derfor opfatte os selv som i et forhold, hvor intet menneske er udelukket som modtager. Og den første måde at gøre det på er ved at møde ham og lytte til ham. Hvis præsterne giver et eksempel på dette område, konkluderer han, vil vi hjælpe hele det hellige Guds folk med at være åbent og med at gå i dialog med de mennesker, vi møder i livet ».

 

21 februari 2022, 12:08