Pave Frans udtaler sig om etik og teknologisk udvikling Pave Frans udtaler sig om etik og teknologisk udvikling  

Pave Frans udtaler sig om etik og teknologisk udvikling

”En bedre verden er mulig takket være teknologisk udvikling, hvis den følges op af en etik, som er inspireret af en vision om det fælles bedste.” Sådan lød budskabet og advarslen fra pave Frans ved en audiens om ”Det fælles bedste i den digitale tidsalder.” 27. september 2019.

Af Hanne Stetting Duvå – Vatikanstaten

Kompleksiteten af videnskabelig forskning inden for det digitale område har inspireret to kontorer i Vatikanet til at gå sammen om temaet etik og teknologisk udvikling. Det fortalte kardinal Gianfranco Ravasi til paven i begyndelsen af en audiens om ”Det fælles bedste i den digitale tidsalder” fredag. 

Ravasi har siden 2010 været præsident for Det pavelige råd for kultur, og rådet samarbejder her om de etiske spørgsmål indenfor teknologi med Vatikanets kontor til fremme af integreret menneskelig udvikling.

Paven om kunstig intelligens

 

Kardinal Ravasi fremhævede nogle emner til refleksion, bl.a. digitale systemer, selvstyrende våben, kunstig intelligens, blockchain-systemer, robotteknologi og transhumanisme. Udgangspunktet for de to kontorers fælles refleksioner om etik indenfor teknologisk udvikling har været værdien af det fælles bedste og den menneskelige værdighed, fortalte han. 

Pave Frans svarede ved at anerkende ”den opsigtsvækkende udvikling inden for teknologi, især inden for kunstig intelligens,” og hvordan de ”har markante følgevirkninger for alle områder af menneskelig aktivitet.”

Laudato Si-rundskrivelsens ord om teknologi

Paven svarede ved at referere til sin rundskrivelse Laudato Si: ”De indiskutable fordele som menneskeheden vil være i stand til at høste fra den teknologiske udvikling afhænger af graden hvormed de nye muligheder, vi har fået til rådighed, vil blive brugt på en etisk måde.”

Han talte om et ”teknokratisk paradigme,” der lover indførelse af et ukontrolleret og ubegrænset fremskridt, som truer menneskeheden. I stedet rådede paven til helt konkret at udvikle ”en kultur af møde og tværfaglig dialog.”

 

Pave Frans roste den ”inkluderende og frugtbare dialog,” der karakteriserede mødet, og som ”hjælper alle til at lære fra hinanden og ikke tillader nogen at lukke sig inde i forudindtagede metodikker.”

Robotter både giver og tager

Paven talte særligt om det positive og negative ved robotter på arbejdspladser: På den ene side at de overtager ”besværlige og ensformige arbejdsopgaver” – på den anden side at de fratager ”tusindvis af mennesker deres arbejde med risiko for deres værdighed.”

Kunstig intelligens og farlig manipulation

 

Kunstig intelligens var et af de emner, som paven tog op under audiensen: På den ene side giver den os ”bedre tilgang til troværdig information”, men kan også udsprede ”tendentiøse holdninger og falsk data”, der kan ”manipulere millioner af menneskers holdninger til et faretruende punkt for netop de institutioner, der garanterer os fredelig menneskelig sameksistens,” sagde han.

Teknologien skal gavne det enkelte menneske

 

Pave Frans advarede endvidere: ”Hvis det såkaldte teknologiske fremskridt blev en fjende af det fælles bedste,” sagde han, ”kunne det lede til et uheldigt tilbageskridt, til en form for barbari dikteret af loven om den stærkeste.” ”Det fælles bedste kan ikke separeres fra det specifikt bedste for hvert enkelt menneske.”

En bedre verden via teknologiske fremskridt

Paven afrundede audiensen ved at understøtte indstillingen, at ”en bedre verden er mulig takket være teknologisk udvikling, hvis den følges op af en etik, som er inspireret af en vision om det fælles bedste, en etik baseret på frihed, ansvar og broderskab, som gør det muligt at opfostre den fulde udvikling af mennesker i relation til hinanden og til hele skabelsen.”

30 september 2019, 10:13