Kërko

Papa i mirë, Koncili II Vatikanit, dokumentet që bënë histori

Zëri i Papёs Gjonit XXIII dhe imazhet ekskluzive të Bullёs së shpalljes së Koncilit II tё Vatikanit të ruajtura për 60 vjet së bashku me letrat e asamblesë kishtare në arkivin e Bibliotekës Apostolike të Vatikanit

R.SH. - Vatikan

Zëri i Papёs Gjonit XXIII dhe imazhet ekskluzive të Bullёs së shpalljes së Koncilit II tё Vatikanit të ruajtura për 60 vjet së bashku me letrat e asamblesë kishtare në arkivin e Bibliotekës Apostolike të Vatikanit. Dokumentet e Koncilit të II Kishtar Ekumenik të Vatikanit përmbajnë një pasuri tejet të madhe për formimin e breznive të reja të krishtera.

11 tetor 2022, 13:15