Kërko

Françesku: bota dhe Polonia kanë nevojë për njerëz me zemër të madhe

Papa, në përshëndetjen drejtuar besimtarëve të gjuhës polake, citoi fjalët e Gjon Palit II: “Sot bota dhe Polonia kanë nevojë për njerëz me zemër të madhe, që besojnë e nuk mallkojnë, që e pushtojnë tokën me bekim”. “Ta falënderojmë Zotin - shtoi - për dhuratën e lirisë e të kujtojmë, siç pati thënë Gjon Pali II, se kjo liri duhet gëzuar mbi bazën e dashurisë për Zotin, për atdheun e për vëllezërit”.

R.SH. - Vatikan

Në përshëndetjen drejtuar besimtarëve të gjuhës polake, Papa citoi fjalët e Gjon Palit II:“Sot bota dhe Polonia kanë nevojë për njerëz me zemër të madhe, që besojnë e nuk mallkojnë,  që e pushtojnë tokën me bekim”.

Papa kujtoi edhe se nesër, në Poloni, kremtohet festa e pavarësisë: 

“Ta falënderojmë Zotin - shtoi -  për dhuratën e lirisë e të kujtojmë, siç pati thënë Gjon Pali II, se kjo liri duhet gëzuar mbi bazën e dashurisë për Zotin, për atdheun e për vëllezërit”.

10 nëntor 2021, 13:01