Kërko

Pagëzimi i Zotit Pagëzimi i Zotit

Të meditojmë me Ungjillin: ky është Biri im i dashur

Kur Jezu Krishti i kërkon pagëzimin, Shën Gjoni e kupton dhe e pranon misterin e Zotit, si Atë, Bir e Shpirt i Shenjtë. Ai sheh Birin, Fjalën e amshuar të Hyjit dhe ua tregon të tjerëve si Shpëtimtar. Dëgjon Atin, që askush nuk arrin ta shohë, ndërsa dëshmon se Ai është vërtet Biri i tij. Percepton praninë e Shpirtit, që zbret e dhuron jetën e re

R.SH. - Vatikan

Në solemnitetin e Pagëzimit të Zotit, pjesa ungjillore marrë nga kreu 3 sipas Shën Mateut (13-17) kujton çastin kur Jezu Krishti i kërkon shën Gjonit ta pagëzojë, pavarësisht se nuk ka nevojë për pendesë, pasi pa mëkat. E pikërisht aty, fillon misioni i Shëlbuesit të njerëzimit. Të ndjekim Ungjillin…

Atëherë erdhi Jezusi prej Galilesë në Jordan te Gjoni për t’u pagëzuar prej tij. Gjoni donte t’i kundërshtonte e i thoshte: “Mua më duhet të pagëzohem prej teje, e ti po vjen tek unë?” Por Jezusi i përgjigji: “Lëre tani! Sepse kështu na ka hije të kryejmë çdo gjë që përkon me vullnetin e Hyjit.” Atëherë e lejoi. Fill pas pagëzimit Jezusi doli nga uji. Dhe, ja! Iu hapën qiejt dhe e pa Shpirtin e Hyjit duke zbritur porsi pëllumb e duke ardhur mbi të. Dhe, ja, një zë që vinte nga qielli, tha: “Ky është Biri im i dashur, të cilin e kam për zemër!”

Të lutemi së bashku

Fillon misioni yt, o Krisht:

prandaj erdhe,

prandaj u bëre njeri,

prandaj jetove për vite me radhë

në një fshat të vogël, pa famë.

 

Misioni yt fillon

pikërisht këtu, në Jordan,

ku Gjon Pagëzuesi i fton njerëzit

pa pushim, ta ndryshojnë jetën

që të mund ta pranojnë Dhuratën e Zotit.

 

Përzier me turmën e atyre

që e dinë se janë mëkatarë,

që presin diçka e dikë,

që guxojnë t’u besojnë premtimeve të Zotit,

Ti fillon predikimin

e atë kontakt të përditshëm me njerëzit,

bërë me gjeste e fjalë,

me dhembshuri e mëshirë,

ndërprerë brutalisht më pas

nga dhuna e një dënimi të padrejtë.

 

Misioni yt, o Krisht, fillon

me forcën e Shpirtit Shenjt,

që zbret në formën e pëllumbit,

me zërin e Atit, që zbulon

identitetin tënd, si Biri i tij i dashur,

gati të realizojë

planin e shëlbimit.

 

Misioni yt, o Krisht, fillon

pa rezerva e pa privilegje,

me pagëzimin në lumin Jordan

me zhytjen në atë ujë

e me zhytjen e plotë në histori,

për të marrë pjesë

në sëmundjet e në dramat tona.

07 janar 2023, 09:58