Išči

Jurkovič: Obuditi multilateralizem za oblikovanje nove razvojne paradigme

Pot za uspešno spoprijemanje z novimi in kompleksnimi izzivi, pred katere je postavljen svet po obdobju covida-19, je revitalizacija multilateralnega sodelovanja med državami, ki temelji na spoštovanju pravic in samoodločbe narodov, v duhu Ustavne listine ZN, je zatrdil nadškof Ivan Jurkovič, stalni opazovalec Svetega sedeža pri ZN v Ženevi, na srečanju pripravljalnega odbora na 15. zasedanje Konference ZN o trgovini in razvoju.

Andreja Červek – Vatikan

Zasedanje Konference ZN o trgovini in razvoju, ki je bilo sprva načrtovano oktobra 2020, bo potekalo od 3. do 8. oktobra 2021 na Barbadosu na temo »Od neenakosti in ranljivosti k blaginji za vse«. Cilj je pregledati Agendo za trajnostni razvoj 2030 v luči posledic pandemije covida-19 na svetovno ekonomijo. V središču razprav bodo strategije in politike, ki bi državam v prihodnosti pomagale spoprijeti se z nepredvidenimi situacijami kot je pandemija ter čim hitreje okrevati po ekonomski, finančni, podnebni in socialni krizi.

Gre za cilje, s katerimi soglaša tudi Sveti sedež, ki obenem poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje med državami v trenutku, v katerem je multilateralizem ponovno postavljen na preizkušnjo. »Različni vidiki te nepredvidljive krize, njene rešitve in kakršen koli novi razvoj, do katerega lahko pride v prihodnje, so vedno med seboj povezani in soodvisni,« je dejal msgr. Jurkovič na srečanju pripravljalnega odbora. In zato »je družina narodov poklicana ponovno premisliti svojo pot« ter »odkriti nove oblike odgovornega prizadevanja«. Na ta način bo kriza postala »priložnost za razločevanje, kako oblikovati novo celostno vizijo za prihodnost«, je dodal.

Sveti sedež soglaša s prvim osnutkom delovnega dokumenta Konference, ki je bil predstavljen decembra lani in ponuja »trdno osnovo«. Jurkovič je izpostavil poudarek na omejenostih sedanje »razvojne paradigme«, ki so se jasno pokazale v času krize covida-19. To nas je spomnilo, da gre zares za »soodvisen svet«, ter pokazalo na potrebo po »odgovornem in dolgoročnem kolektivnem delovanju«.

Kriza pa je prav tako izpostavila, kako zelo so okolje, razvoj in varnost med seboj povezani. »Rešiti enega, ne da bi mislili na druge, torej ni mogoča perspektiva,« je zatrdil vatikanski predstavnik. Po njegovem prepričanju sklepni dokument, o katerem bo oktobra razpravljala Konferenca ZN o trgovini in razvoju, ponuja priložnost za »pripravo učinkovitega odgovora na ekonomske posledice covida-19«, če le fokus ne bo samo na makroekonomskih merilih, ampak tudi »na vrsti spremenjenih politik, potrebnih za izgradnjo razvojne poti, ki bo pravična, celostna in spoštljiva do podnebja«, je še dejal nadškof Jurkovič.

Torek, 23. februar 2021, 12:54