Išči

Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot 

Ayuso: Prizadevati si moramo za kulturo miru in vključevanja

Predsednik Papeškega sveta za medverski dialog izpostavlja, da je pozornost treba nameniti tistim, ki se nahajajo v stiski, ter izrazi upanje, da bi nagrada za človeško bratstvo Zayed 2021 bila »znamenje rodovitnega sodelovanja med ljudmi različnih verstev, ki služijo vsemu človeštvu«.

Andreja Červek - Vatikan

4. februarja bo prvič potekal svetovni dan človeškega bratstva. Pobuda s strani Združenih narodov prihaja dve leti po podpisu Dokumenta o človeškem bratstvu, ki sta ga v Abu Dabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam kairske univerze Al Azhar Ahmad Al Tayeb. Kardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, predsednik Papeškega sveta za medverski dialog, je za Vatican News izpostavil, da mora ta datum »spodbuditi voljo do dela za kulturo miru«, kajti po koncu krize, ki jo je povzročila pandemija covida-19, »bomo poklicani ponovno ustvariti in naseliti prostore bratstva in solidarnosti«. Za kardinala pomembno vodilo ponuja okrožnica Fratelli tutti, saj nas vabi, naj prevzamemo »individualne in kolektivne odgovornosti pred novimi tendencami in zahtevami na mednarodni sceni«.

Pospeševati medverski in medkulturni dialog

Generalna skupščina Združenih narodov je med svojih 75. plenarnim zasedanjem, 21. decembra lani, odločila, da bo vsako leto 4. februar posvečen mednarodnemu dnevu človeškega bratstva. Države članice ZN so povabljene praznovati ta dan ter »pospeševati medverski in medkulturni dialog«. Izražena je tudi želja, da bi se sredi sedanje situacije, ko se svet spoprijema s krizo zaradi koronavirusa, iskalo »globalni odgovor, osnovan na edinosti, solidarnosti in obnovljenem multilateralnem sodelovanju«. Kot je zatrdil kardinal Ayuso, gre za »povabilo, da se na vso moč potrudimo, zavedajoč se, da se sami ne moremo rešiti, in podpremo medverski in medkulturni dialog, kot je to izraženo v Dokumentu o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje«, ki je bil podpisan 4. februarja. In ravno v spomin na podpis tega dokumenta so Združeni narodi izbrali ta datum. »Ko gledamo na dobro vsega človeštva, dogodek 4. februarja mora spodbuditi voljo do dela za kulturo miru, ki podpira prizadevanje vseh, vključno z mednarodno skupnostjo in različnimi verskimi izročili, da se zavzemajo za strpnost, vključevanje, razumevanje in solidarnost, toliko bolj v tem trenutku, tragično zaznamovanem s pandemijo,« je dejal kardinal Ayuso. »Ko se bo ta kriza končala, bomo poklicani ponovno ustvariti in naseliti prostore bratstva, solidarnosti in miru. Iz te pandemije bomo morali priti novi, boljši od tistega, kar smo bili. In to ne samo na osebni ravni.«

Prispevek verstev k univerzalnemu bratstvu

Izpostavil je pomembno vlogo verstev, pri tem pa spomnil, da papež Frančišek daje velik poudarek na odnosih med pripadniki različnih verstev, na prijateljstvu in spoštovanju: »Verniki različnih verskih izročil, ki hodijo skupaj po poti medverskega dialoga, lahko zares ponudijo svoj prispevek k univerzalnemu bratstvu v družbi, v kateri živijo. Vernik je namreč priča in prinašalec vrednot, ki lahko postopoma prispevajo k izgradnji pravičnejše in bolj zdrave družbe. Poštenost, zvestoba, ljubezen do skupnega dobrega, pozornost do drugih, predvsem do oseb v stiski, dobrohotnost in usmiljenje so orožja, ki predstavljajo del duhovne zakladnice različnih verstev. Gre za opravljanje konkretnih korakov skupaj z verniki drugih verstev in osebami dobre volje, z upanjem, da se vsi čutijo poklicani biti glasniki miru in oblikovalci občestva, še posebej v tem našem času.«

Kardinal je spomnil na papeževe besede, izrečene 27. marca 2020: »Spoznali smo se, da smo vsi v istem čolnu, vsi krhki in izgubljeni, obenem pa pomembni in potrebni, vsi poklicani, da veslamo skupaj, vsi potrebni vzajemne tolažbe.« Kot je dodal Ayuso, je papež Frančišek s temi besedami »povzel smisel izgubljenosti, ki pesti kristjane in ostale vernike od začetka pandemije, a je prav tako vse spodbudil, naj ostanejo skupaj. Bog je Stvarnik vsega in vseh, zatorej smo mi člani ene same družine in kot taki se moramo prepoznati. To je temeljni kriterij, ki nam ga daje vera, da bi iz gole strpnosti prešli na bratsko sobivanje, da bi interpretirali različnosti, ki med nami obstajajo, da bi dezaktivirali nasilja in živeli kot bratje.«

Pravico do dostojnega življenja imajo vsi

Papeževa okrožnica o bratstvu in družbenem prijateljstvu, izdana oktobra lani, je povezana z dnem človeškega bratstva, ki bo potekal 4. februarja, kar je kardinal Ayuso takole pojasnil: »Okrožnica Fratelli tutti je konkretno vabilo k bratstvu in družbenem prijateljstvu. Če beremo okrožnico, se čutimo poklicani k svojim odgovornostim, individualnim in kolektivnim, pred novimi tendencami in zahtevami na mednarodni sceni.« 4. februar je po kardinalovih besedah sad upanja, izraženega v Dokumentu o človeškem bratstvu, na katerega se papež v okrožnici pogosto sklicuje. »Papež Frančišek nas v okrožnici Fratelli tutti poziva, naj gradimo bratsko družbo, ki vlaga v vzgojo za dialog, da bi tako premagali 'virus radikalnega individualizma' ter vsem omogočili dati najboljše od sebe. Pri tem je poudarjeno, da pravica do dostojnega življenja ne more biti zanikana nikomur, in ker so pravice brez meja, nihče ne sme ostati izključen, ne glede na to, kje se je rodil. Ravno človeško bratstvo bo vsakemu dopustilo, da bo ta razčlovečeni svet, kjer kultura brezbrižnosti in pohlepnosti zaznamuje odnose med ljudmi, lahko naredil primernega za življenje v novi in univerzalni solidarnosti. Zares je dobro, da se vsaj enkrat na leto spomnimo, da smo vsi bratje in sestre.«

Letos prvič podeljena nagrada za človeško bratstvo Zayed

4. februarja bo prvič podeljena nagrada Zayed 2021 za človeško bratstvo. Nagrada nosi ime po šejku Zayedu bin Sultanu al Nahyanu, ustanovitelju Združenih Arabskih emiratov. Nagrada je bila prvič v obliki priznanja izročena papežu Frančišku in velikemu imamu Al Azharja, Ahmadu Al Tayebu za podpis dokumenta o bratstvu leta 2019. Zatem so nagrado odprli za kandidate, ki se izbirajo tako med posamezniki kot organizacijami, ki so zelo dejavni na področju združevanja oseb in pospeševanja mirnega sobivanja. Nagrada »želi biti iniciativa, ki krepi človeške odnose, poziva k izgradnji mostov dialoga in k boljšemu razumevanju in sodelovanju med narodi. Upanje je, da bi tudi podelitev te nagrade lahko bila znamenje rodovitnega sodelovanja med ljudmi različnih verstev v služenju vsemu človeštvu,« je dejal kardinal Ayuso.

 

Ponedeljek, 1. februar 2021, 11:52