Išči

Vatican News
Papež Frančišek med spovedovanjem v baziliki sv. Janeza v Lateranu Papež Frančišek med spovedovanjem v baziliki sv. Janeza v Lateranu  (ANSA)

Apostolska penitenciarija: Nota o pomembnosti foro interno in nedotakljivosti spovedne molčečnosti

Apostolska penitenciarija je izdala Noto o pomembnosti foro interno in nedotakljivosti spovedne molčečnosti. Glavni penitenciar kard. Mauro Piacenza je v predstavitvi dokumenta zapisal, da »varovanje spovedne molčečnosti in svetost spovedi ne bosta mogli nikoli predstavljati neke oblike soobstoja z zlom. Nasprotno, predstavljata edini pravi protistrup zlu, ki ogroža človeka in ves svet«.

Andreja Červek – Vatikan

Kard. Piacenza izpostavi, da so povod za izdajo Note bilo papeževe besede, izrečene med srečanjem z udeleženci tečaja o foro interno, 29. marca 2019. Frančišek je takrat izrazil svojo zaskrbljenost v zvezi z razumevanjem pojma foro interno. Kot je poudaril, ne gre za nek nepremišljeni izraz: »Kar je foro interno je foro interno in ne more preiti v eksterno. In to pravim, ker sem opazil, da nekatere skupine v Cerkvi, odgovorni, predstojniki mešajo dve stvari in vzamejo iz foro interno za odločanje v foro eksterno in obratno. Lepo prosim, to je greh!« je poudaril papež. »Je greh proti dostojanstvu osebe, ki zaupa duhovniku, izrazi svojo stvarnost, da bi prosila odpuščaje, zatem pa se to izrabi za urejanje stvari v skupini ali nekem gibanju, morda celo v neki novi kongregaciji. A foro interno je foro interno. Je sveta stvar,« je dodal in še enkrat izrazil svojo zaskrbljenost v zvezi z omenjenim vprašanjem.

Nota o pomembnosti foro interno in nedotakljivosti spovedne molčečnosti izhaja iz stanja današnje družbe, ki je močno zaznamovana s tehnološkim razvojem in implementacijo medijev, a si v enaki meri ne prizadeva za iskanje resnice. Prej je v ospredju »bolezenska želja po kroženju novic, resničnih ali lažnih, ki so razširjene ali pa omejene glede na interese«. Kot zapiše Piacenza: »Danes je vse na razstavi, vse je treba povedati.«

V takšnem kontekstu Apostolska penitenciarija smatra kot nujno spomniti na absolutno spovedno molčečnost, ki je utemeljena na božjih zakonih in ne dopušča nobene izjeme. Duhovnik spovednik, ki deluje in persona Christi capitis (v Kristusovi osebi), je seznanjen z grehi skesanca »ne kot človek, ampak kot Bog«. Zato je poklican varovati tajnost vsebine spovedi, ne samo zaradi 'lojalnosti' v odnosu do skesanca, ampak še bolj zaradi spoštovanja svetosti zakramenta.

Skrivnost spovedi ni neka obveznost, naložena od zunaj, ampak je bistvena zahteva zakramenta in kot taka ne more biti izdana niti s strani skesanca. Spovedanec ne govori spovedniku-človeku, ampak Bogu, zatorej bi prisvojitev tega, kar je od Boga, bilo bogoskrunstvo. Tiče se varovanja samega zakramenta.

Nota predstavi pravno moralno področje tistih dejanj foro interno, ki se izvršujejo izven zakramenta spovedi, kot je na primer duhovno vodenje. Zadnji del Note obravnava druge 'vrste' skrivnosti, ki so izven foro interno. Kard. Piacenza izpostavi, da Nota na noben način ne sme in noče biti upravičevanje ali oblika toleriranja gnusnih primerov zlorab, storjenih s strani članov klera. Noben kompromis ni sprejemljiv pri podpiranju varovanja mladoletnih in ranljivih oseb ter pri preprečevanju in zoperstavljanju vsaki obliki zlorabe.

Audio
Ponedeljek, 1. julij 2019, 15:22