Išči

Vatican News
Tiskovna konferenca o zasedanju škofovske sinode o mladih Tiskovna konferenca o zasedanju škofovske sinode o mladih 

Vatikan: Predstavili zasedanje škofovske sinode o mladih

Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili XV. redno generalno zasedanje škofovske sinode, ki bo ta mesec potekalo na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti.

Andreja Červek - Vatikan

V sredo se bo začelo XV. redno generalno zasedanje škofovske sinode o mladih, ki bo potekalo vse od 28. oktobra. »Gre za dogodek osrednje pomembnosti za Božje ljudstvo, pastirje in čredo ter za celotno družbo, saj je tematika sinode, torej mladi, povezana z od vedno iskano civilizacijo ljubezni,« kot je dejal generalni tajnik škofovske sinode kardinal Lorenzo Baldisseri. Tokratno zasedanje je tretje, ki ga je sklical papež Frančišek. Zadnji dve sta bili posvečeni družini, tokratno petnajsto pa je namenjeno mladim in je vsebinsko nadaljevanje prejšnjih dveh. Vodilna nit je »prenova Cerkve in družbe, začenši pri temelju, družini in mladih, ki zagotavljajo prihodnje generacije«, kot je pojasnil Baldisseri.

Nove norme generalnih škofovskih zasedanj

Tokratno generalno zasedanje o mladih bo tudi prvo, ki bo sledilo apostolski konstituciji Episcopalis communio, ki je bila izdana 17. septembra letos. Danes pa je vstopil v veljavo še en dokument, ki določa zasedanje sinode, in sicer Navodilo o obhajanju sinodalnih zasedanj in o dejavnosti generalnega tajništva škofovske sinode.

Udeleženci

V skladu s pravili se rednega generalnega zasedanja udeležujejo voditelji vzhodnih katoliških Cerkva sui iuris, škofje, ki so jih izvolile sinode škofov in sveti vzhodnih katoliških Cerkva, škofje, ki so jih izvolile škofovske konference, deset posvečenih oseb, ki jih je izvolila Zveza vrhovnih predstojnikov, nekateri vodilni za dikasterije rimske kurije ter določeno število članov, ki jih je imenoval sveti oče.

Zasedanja se torej udeležuje 266 sinodalnih očetov. Od teh jih je 31 ex officio (15 patriarhov, višjih nadškofov in metropolitov Cerkva sui iuris vzhodnih katoliških Cerkva; 16 vodilnih za dikasterije rimske kurije; generalni tajnik in podtajnik škofovske sinode; 15 članov XIV. rednega sveta), 181 je izvoljenih s strani škofovskih konferenc (ex electione), 41 članov pa je imenovanih s strani papeža Frančiška (ex nominatione pontificia).

Med člane se prišteva 50 kardinalov (med katerimi so 2 patriarha in 3 višji nadškofi), 6 patriarhov, 1 višji nadškof, 44 nadškofov, 101 škof, 37 pomožnih škofov, 6 apostolskih vikarjev in 1 škof prelat, 10 posvečenih oseb in 10 članov, ki se po škofovskem redu ne prištevajo med duhovnike in redovnike.

Med ostalimi udeleženci je 23 strokovnjakov, ki glede na svoje kompetence prispevajo k sinodalnemu delu s sodelovanjem s posebnimi tajniki, ter 49 slušateljev in slušateljic, ki prihajajo z različnih koncev sveta. Med njimi je veliko strokovnjakov s področja mladinske pastorale, a tudi kar 34 mladih, starih med 18 in 29 let, ki bodo s svojimi izkušnjami prav tako dali svoj prispevek.

Pomembna je tudi udeležba osmih bratskih delegatov, ki predstavljajo druge Cerkve in cerkvene skupnosti, s čimer je izražena pripravljenost za skupno delo za doseganje polne enosti Cerkve.

Potek zasedanja

Zasedanje se bo začelo v sredo, 3. oktobra, s sveto mašo, ki jo bo papež Frančišek daroval ob 10.00 v baziliki sv. Petra. Popoldne ob 16.30 bo potekala uvodna molitev, sledil bo papežev pozdrav, zatem pa bodo potekale že prve razprava. Sinodalni očetje bodo naslednjih 25 dni skupaj z ostalimi udeleženci delali na pripravljalnem dokumentu Instrumentum laboris, ki bo osnovno besedilo za pripravo sklepnega dokumenta Documento finale, v katerem bodo povzeti rezultati celotnega zasedanja.

Potek zasedanja je razdeljen na tri dele, ki ustrezajo delovnemu dokumentu: Spoznati – Cerkev v poslušanju stvarnosti; Razlagati: vera in razločevanje poklicanosti; Izbrati: poti pastoralnega in misijonarskega spreobrnjenja.

Med prvo sejo v sredo popoldne bo poleg govora generalnega tajnika sinode predstavljen Instrumentum laboris v splošnem, podrobneje pa prvi del, torej Spoznati – Cerkev v poslušanju stvarnosti. Sledili bodo govori sinodalnih očetov. Po sklepu razprav o prvem delu pa se bodo začele razprave po 14 manjših jezikovnih skupinah. Delo po skupinah bo sledilo vsakemu od treh tematskih delov zasedanja. Govori sinodalnih očetov, razprave po skupinah in poročila skupin bodo zbrani in povzeti kot besedilo, ki bo del delovnega dokumenta Instrumentum laboris. Ustanovljena bo tudi posebna komisija za pripravo sklepnega dokumenta. Osnutek sklepnega dokumenta bo predstavljen v sredo, 24. oktobra, popoldne pa bodo sinodalni očetje še lahko predstavili svoja mnenja o osnutku, tako ustno kot pisno. Dokončno besedilo dokumenta bo predstavljeno v soboto dopoldan, 27. oktobra, popoldne bo dano v glasovanje sinodalnim očetom, zatem pa izročeno papežu.

Zvočni posnetek

Photogallery

Fotografije
Ponedeljek, 1. oktober 2018, 16:02