Išči

Vatican News
Mladi sanjajo o zaposlitvi, ki bo v skladu z njihovimi sposobnostmi, saj se bodo le tako čutili uresničene. Mladi sanjajo o zaposlitvi, ki bo v skladu z njihovimi sposobnostmi, saj se bodo le tako čutili uresničene. 

Sinoda: Naj delo da zagon ustvarjalnosti mladih

»Izbrati« je tema tretjega dela Instrumentum laboris, ki je bila rdeča nit tudi 15. generalne kongregacije škofovske sinode o mladih v sredo, 17. oktobra, popoldne. Spregovorili so tudi številni poslušalci. Tokrat je bilo navzočih 250 sinodalnih očetov.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Cerkev naj bo na področju ekologije glasnica, saj je potrebno na tem področju storiti več, da se bo zapustil »skupni dom« mladim generacijam nedotaknjen. Sanje številnih mladih so, da naj bi bila Cerkev preroška na področju ekologije in ekonomije, saj ne smemo prezreti tako krika zemlje kot tistega revnih. Nespoštovanje okolja namreč poraja nove revščine. Od tu izhaja poziv, da se preko pozornega preverjanja porabe, vlaganj in obračunov spremenijo ekonomski sistemi, saj to, s čimer krščanske skupnosti, ustanove posvečenega življenja in cerkvena združenja upravljajo, ni njihova last, temveč je v službi revežev. Sinodalni očetje nadalje opozarjajo, da ima izkoriščanje zemeljske površine s strani multinacionalk katastrofalne posledice za lokalne ekosisteme, kar prisili prebivalce, da se morajo izseliti.

Naj delo da zagon ustvarjalnosti mladih

Ena od osrednjih tem je bilo tudi delo, ki je danes pojmovano predvsem kot glavni vir prihodkov. Takšen čisto ekonomski pristop vodi v omejitev pojmovanja dela, saj mu odvzame njegovo človeško razsežnost in spodkopava ustvarjalnost. Nasprotno pa mladi sanjajo o zaposlitvi, ki bo v skladu z njihovimi sposobnostmi, saj se bodo le tako čutili uresničene.

Pomagati mladim, da bodo redno brali Sveto pismo

Naslednja tema v sinodalni dvorani je bila protagonizem mladih in težave glede tega. Med temi je tudi klerikalizem. Škofje pri tem priznajo pomanjkljivosti klera, a istočasno spodbujajo laike, naj bodo bolj dejavni v cerkvenem življenju. Potrebno je težiti k pravemu protagonizmu, katerega navdih ne izhaja iz samega sebe temveč iz Kristusa in svetnikov. Poklicanost k svetosti je namreč za vse in da smisel delovanju Cerkve in krščanskemu življenju, saj predstavlja njen najlepši obraz. Med svetniki je do sedaj okoli 160 mladih, torej razvnetih prijateljev križanega Jezusa, medtem ko postopki za kanonizacijo potekajo za prav toliko mladih.

 V igri je verodostojnost Cerkve

Nekateri škofje so nadalje poudarili, naj se pomaga mladim, da bodo brali Sveto pismo, saj le-to vsebuje številne odgovore na vprašanja mladih. Pastorala mladim mora torej imeti dva jasna namena: srečanje mladih z Jezusom ter poslušanje mladih, da se bodo čutili povezane s cerkvenim življenjem. Od Cerkve pa mladi pričakujejo verodostojnost, to je skladje med delovanjem in naukom, saj nič ne pomaga prositi odpuščanja, če temu ne sledijo konkretne geste in drže. Da pa bo verodostojna, je potrebno soočiti se s ključnimi vprašanji, kot je tisto o zlorabah, da bo krivda priznana in se bodo strukture prenovile.

Dnevi mladih so trenutki srečanja in pogovora

Sinodalni očetje in poslušalci so se ozrli tudi na dneve mladih, ki so trenutki srečanja pa tudi medverskega dialoga med mladimi, ki včasih izpovedujejo različne vere. Takšni dnevi so zgled Cerkve v izhodu in predstavljajo primeren prostor za prenovo in sanjanje, saj ne pomaga sanjanje življenju, ampak mora življenje pomagati k sanjanju.

Ustanovljena komisija za pripravo sinodalnega pisma mladim

Na koncu je bila, kakor so to želeli različni udeleženci sinode, ustanovljena komisija, ki bo pripravila pismo sinode mladim iz vsega sveta. Komisijo sestavlja; pet sinodalnih očetov in sicer kardinal Dieudonné Nzapalainga, nadškof Banguia v Srednjeafriški republiki; msgr. Emmanuel Gobbillard, pomožni škof Liona v Franciji; msgr. Anthony Colin Fisher, nadškof Sydneya v Australiji; msgr. Eduardo Horacio García, škof San Justa v Argentini; dve mladi poslušalki in sicer Briana Regina Santiago, apostolka notranjega življenja iz ZDA in Anastasia Indrawan, članica komisije za mlade v Indonezijski škofovski konferenci; eden izvedenec in sicer duhovnik Michele Falabretti, odgovoren za narodno službo pri mladinski pastorali Italijanske škofovske konference ter posebni povabljenec Frère Alois, prior taizejske ekumenske skupnosti. Takoj ko bodo pripravili osnutek, ga bodo predstavili v dvorani.

Prisluhni prispevku
Četrtek, 18. oktober 2018, 16:34