Išči

Vatican News
Sinoda bo potekala do 28. oktobra na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti Sinoda bo potekala do 28. oktobra na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti  (Vatican Media )

Sinoda: Cerkev naj posluša in verodostojno pričuje

V sinodalni dvorani se je v četrtek dopoldne govorilo o družini, migrantih, zlorabah in spolnosti. Izhodišče je razprav je bil prvi tematski sklop – poslušati.

Andreja Červek – Vatikan

Zbrane v sinodalni dvorani je najprej nagovorilo 49 slušateljev s svojimi pričevanji, sledili pa so govori sinodalnih očetov o prvem tematskem sklopu dokumenta Instrumentim laboris, to je poslušati.

Potreba po poslušanju

Poslušanje za Cerkev ni neka sociološka ali pedagoška raziskava, ampak je način biti, je teološko vprašanje. Iz poslušanja namreč izvira zmožnost Cerkve, da se pusti dotakniti izzivom in priložnostim, ki jih ponuja svet mladih. Mladi so namreč v stalnem iskanju dialoga, pristnosti, udeležbe; želijo biti slišani in vodeni, da bi bolje razumeli sami sebe, tam, kjer so, intelektualno, duhovno, čustveno, družbeno. In tukaj so potrebni živi pričevalci evangelizacije.

Mladi, prostor Boga

Prostor, kjer se naj to poslušanje odvija, je bila naslednja tematika včerajšnjih razprav. Cerkev mora v svojem času biti na krajih sveta. Ne čakati, da mladi pridejo v Cerkev, ampak Cerkev ponesti k mladim. Poudarjeno je bilo, naj župnije postanejo kraji srečanja in ne 'udomačevanja'. Tako bo Cerkev preko poslušanja mladih znala videti v njihovih pogledih prihodnost, na katero je treba dati odgovor. Za to pa je potrebna nova drža Cerkve, ki bo navdajala z zaupanjem, bližino in upanjem. Izražena je bila potreba po pastorali, ki zna biti v dialogu in je oddaljena od klerikalizma. Mlad človek je prostor Boga, kajti v njem je Bog navzoč, so povedali sinodalni očetje ter drug drugega pozvali k bolj verodostojnemu pričevanju o življenju in veri. Mladi namreč morajo oblikovati Cerkev, a prav tako biti Cerkev. Sinodalni očetje so pozvali k večjemu poslušanju mladih, da bi razumeli njihova najgloblja hrepenenja. Kajti kadar Cerkev sprejme mladega človeka, se sama začne spreminjati in razvijati v medsebojnem bogatenju.

Družina in zaščita migrantov

V sinodalni dvorani se je govorilo tudi o družini kot primarnem prostoru posredovanja vere in kot kraju, ki ga je treba podpirati, saj se v njem razvijajo ljubezen, zaupanje, dialog in odpuščanje. V ospredje se je postavilo tudi vprašanje mladih migrantov. Najmlajši so pogosto žrtve zlorab in izkoriščanja, zato zanje postanejo vera, vzgoja in kultura temelji integracije v državo, v katero pridejo. Cerkev jim mora pomagati, a tudi mladi migranti lahko pomagajo Cerkvi odkriti in bolje razumeti njihove negotovosti in hrepenenja.

Zlorabe

Udeleženci sinode so se dotaknili tudi teme zlorab v Cerkvi, ki spodkopava zaupanje mladih v odnosu do Cerkve. Zadevo je treba obravnavati s pogumom in iskrenostjo, pri tem pa prositi odpuščanje za dejanja škofov in ostalih vpletenih v te zločine ter dati ustrezne odgovore na primere zlorab. Predvsem pa je pomembno zaščititi mlade.

Govoriti tudi o spolnosti

Med zasedanjem je bila izpostavljena tematika spolnosti, o kateri je prav tako treba razpravljati, saj je spolnost Gospodov dar in o njej mladi želijo slišati konstruktivno besedo s strani Cerkve. Spolnosti se ne sme zanemarjati, zanikati in zavračati ter niti idealizirati, so zatrdili sinodalni očetje. Treba je pripraviti ustrezno pastoralno spremljanje, ki bo spremenilo cerkveno miselnost in strukture, kar se nanaša tudi na pornografijo, prezgodnje spolne odnose, prostovoljne splave itn.

Šport in vera

Sinodalni očetje so se zaustavili tudi pri športu kot sredstvu evangelizacije mladih. Šport in vera potrebujeta drug drugega, da bi se lahko oblikovali duša, telo in duh, torej človek v svoji celovitosti. Izražena je bila potreba po oblikovanju pastorale športa, da tako vrednost poštene igre in moralna pravila, kjer je v središču Kristus, ne bile postavljena v nevarnost.

Zvočni posnetek
Petek, 5. oktober 2018, 14:25