Išči

Vatican News
Sinoda bo potekala do 28. oktobra na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti Sinoda bo potekala do 28. oktobra na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti  (Vatican Media)

Sinoda: Več prostora ženskam. Mladi na vojnih območjih

Zasedanje škofovske sinode o mladih se danes nadaljuje z delom po jezikovnih skupinah. Včeraj dopoldne je bilo slišati še zadnje intervente sinodalnih očetov o tretjem delu delovnega dokumenta Instrumentum laboris, ki ima naslov 'Izbrati: poti pastoralnega in misijonarskega spreobrnjenja'. Zbrane je nagovoril tudi bratski delegat, pravoslavni metropolit Hilarion.

Andreja Červek – Vatikan

Četrtkovo dopoldansko zasedanje sinode je v ospredje postavilo vlogo ženske v Cerkvi. Izpostavljen je bil večji protagonizem žensk ter poudarjena zavrnitev vsake vrste izključevanja ali predsodkov, obenem pa tudi potreba po širjenju boja proti prevladi moškega nad žensko in proti klerikalizmu, da bi se tako razvijalo spoštovanje ženske in priznanje njenih karizem. Kot je dejal eden od sinodalnih očetov, gre za nujno stvar, pri čemer je bilo zastavljeno vprašanje, ali ne bi bilo morda treba tudi o tej temi organizirati splošne sinode. Navdih vsekakor ostaja Marija, ki je za Cerkev zgled ponižnosti. Cerkev naj je blizu Božji volji ter daleč od posvetnega sveta in od klerikalnega ali laičnega karierizma.

Premislek o lastnem pastoralnem delu

Sinodalni očetje so vzgojitelje in učitelje povabili k izpraševanju vesti, da bi bolje razumeli, ali je Jezus v središču njihovega dela ali pa se s konzervativno pastoralo omejujejo samo na posredovanje zapovedi in norm, ki se jih imenuje vrednote. Ko pristopamo k svetu mladih, je namreč potrebna življenjska konkretnost, pri čemer naj se začne na tistih krajih, kjer mladi prvič pridejo v stik s Cerkvijo. V mnogih državah so to ravno šole in univerze. Rečeno je bilo, da je mladim treba razložiti pozitivno plat predzakonske čistosti ter tudi spoštovanje iskrenosti in skupnega dobrega. Cerkev ne sme samo ponuditi smeri, ampak biti v izhodu ter v svetu »ustvarjati kraje srečanja med mladimi, da bodo postali akterji življenja«. Veliko upanja je med udeleženci zasedanja bilo položenega v prihodnji svetovni dan mladih v Panami, da bi dogodek dal veliko sadov na področju poklicev vseh vrst.

Povezanost z Bogom

Mladim je med drugim treba tudi pomagati, da ostanejo povezani z Bogom, je bilo povedano v sinodalni dvorani. Opozorjeno je bilo, naj se pred izzivi današnjega sveta ne zanikajo krščanski simboli in naj se ne dopusti, da bi se posmehovalo katoliški veri. Vsekakor se je treba bojevati proti vsaki obliki zlorab, kar je del cerkvene verodostojnosti. Treba je živeti med ljudmi, daleč proč od palač, imeti »vonj po mladih«. Nikakor naj se ne omili ali blaži oznanjevanja evangelija Jezusa Kristusa, ki se je rodil ubog, ki je umrl na križu in vstal. On je dejanski leader, ki ga mladi iščejo. Kot je bilo poudarjeno, obstaja nevarnost, da bi evangelij predstavili kakor »nepomembno in utopično novičko«.

Mladi, ki živijo v vojnih situacijah

Sinodalni očetje so prav tako govorili o mladih, ki živijo v vojnih in konfliktnih razmerah. Omenjena je bila vojna v Ukrajini, ki traja že skoraj pet let in pušča neizbrisne posledice v življenju mladih generacij. Do Cerkve čutijo določen odpor, saj se jim kaže kot hladna struktura, ki se bori za lastno preživetje in geopolitične interese. Mladi pa pričakujejo moralno avtoriteto, ki bo nudila jasne oporne točke za njihovo življenje. Mlad človek, ki je rešil življenja drugih ljudi sredi bobnih napadov, bolje razume človeško življenje od nekega arogantnega duhovnika ali skopega politika, je bilo povedano v sinodalni dvorani. Med ostalimi temami je v ospredje prišla tudi problematika trgovine z ljudmi, pri čemer je bila izražena želja, naj omenjeno vprašanje najde mesto v sklepnem dokumentu sinode.

Sinodalne očete nagovoril pravoslavni metropolit Hilarion

Sicer pa je včeraj dopoldne v sinodalni dvorani odmeval tudi govor bratskega delegata, pravoslavnega metropolita Hilariona, ki je pri moskovskem patriarhatu odgovoren za zunanje odnose. Zbranim je prenesel pozdrave moskovskega patriarha Kirila. Med drugim je dejal, da Cerkev, stara in vedno mlada, varuje tisočletno krščansko tradicijo, kar predstavlja moč, ki spreminja svet. Po njegovih besedah udeležba predstavnikov nekatoliških Cerkva na sinodi pričuje o vedno večjem medkrščanskem sodelovanju v zvezi z najpomembnejšimi vprašanji našega časa, ki se nanašajo na vse kristjane. Hilarion je izpostavil pomembno vlogo pravoslavno-katoliškega bratskega sodelovanja pred pojavi razkristjanjevanja, sekularizacije, zanikanja krščanskih vrednot in preganjanj. Skupno poslanstvo je, da mlade naučimo razločevati med dobrim in slabim, pristnim in lažnim v družbi, kjer je svoboda razumljena na napačen način, vera pa je izrinjena v imenu relativizma.

Audio
Petek, 19. oktober 2018, 15:20