Išči

Vatican News
Msgr. Angelo De Donatis Msgr. Angelo De Donatis 

Msgr. De Donatis o novi apostolski spodbudi

Ob izidu apostolske spodbude papeža Frančiška Veselite in radujte se je danes na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala novinarska konferenca. Nov dokument so predstavili generalni vikar za rimsko škofijo msgr. Angelo De Donatis, novinar Gianni Valente ter Paola Bignardi iz Katoliške akcije.

Zakaj apostolska spodbuda o poklicanosti k svetosti?

O uvodu in prvem poglavju je spregovoril msgr. De Donatis. Najprej je povedal, da je bilo prvo vprašanje, ki si ga je zastavil, zakaj apostolska spodbuda o poklicanosti k svetosti. Poudaril je, da ima sodobni svet svetost za nekaj zastarelega. In prav ta svet je tisti, kateremu je apostolska spodbuda namenjena. Zatem je povedal, s kakšnim izzivom se želi dokument soočiti: »Pokazati večno aktualnost krščanske svetosti. Predstavljena je na enak način, kot je zapisan v Svetem pismu, da bi jo lahko predlagali vsem kot željeni cilj poti vsakega človeka.«

Svetost je resnično življenje, sreča, za katero smo bili ustvarjeni

Gre za klic, s katerim se Bog obrača na vsakogar. Papež Frančišek to misel povzame z naslednjimi besedami: »Svetost je resnično življenje, sreča, za katero smo bili ustvarjeni. In nasprotje od svetosti ni najprej grešno življenje, ampak to, da se zadovoljimo s povprečnim, razvodenelim in neosnovanim življenjem. Biti kristjani pomeni od Boga v dar prejeti življenje, ki je lepo, bogato s smislom, polno okusa; odpraviti se na pot nas dela bolj žive, bolj človeške.« Bog podarja pot svetosti, poguma, ki jo je potrebno živeti v hoji za Jezusom ter v mreži odnosov, ki jih živimo z drugimi.

Usmeriti pozornost na to, kar je v krščanskem življenju bistveno

Po besedah vikarja za rimsko škofijo želi papež usmeriti pozornost na to, kar je v krščanskem življenju bistveno; gre za pomoč, ki ohranja naš pogled širok, da ne bi životarili, ampak se vprašali: kam gremo, kam gre Cerkev? Pri tem je poudaril, da pripadnost Gospodu Jezusu in Cerkvi in postane nesmiselna, če ne sledi jasno začrtani poti k svetosti.

Da bi ponovno odmeval klic k svetosti in iskanje načina, kako jo udejanjiti

»Namen spodbude ni podati razpravo o svetosti s številnimi definicijami in lastnostmi. Moj skromen namen – zapiše papež Frančišek – je ta, da bi ponovno odmeval klic k svetosti in iskanje načina, kako jo udejanjiti v sedanjem kontekstu, z vsem njegovimi nevarnostmi, izzivi ter priložnostmi. Kajti Gospod je izbral vse nas, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni v ljubezni.« To je poudaril tudi že Drugi vatikanski koncil in papež Frančišek v novi apostolski spodbudi ta klic ponovno izpostavi.

Svetost, resnično in srečno življenje, je mogoča za vsakega – tudi zate!

»V prvem poglavju so predstavljene štiri ključne točke, ki so hkrati tudi štiri razsežnosti poklicanosti k svetosti. Prva stvar, ki nam jo želi reči sveti oče, je ta, da svetost ni nekaj drugega od življenja, ki ga živimo vsak dan. Ampak gre za to, da vsakodnevno življenje živimo na izreden način, saj ga Božja milost, Sveti Duh, ki smo ga prejeli pri krstu, dela lepega. Sad Duha je življenje, ki ga živimo v veselju, v ljubezni. To je svetost. Ne gre za posebne pogoje, za to, da bi vsak dan veliko časa posvečali molitvi, študiju teologije, opravljanju posebnih služb v Cerkvi; gre za dar novega življenja, ki je zaradi Božjega daru dostopno vsem. Papež navaja primere svetosti, vzame jih iz vsakdanjega življenja: starši, ki z veliko ljubeznijo vzgajajo svoje otroke; možje in žene, ki delajo, da domov prinesejo kruh; bolni, ostarele redovnice, ki so še vedno nasmejane so "svetniki sosednjih vrat". Papež se v določenem trenutku obrne na bralca ter ga nagovori z besedami, da je "svetost, to je resnično in srečno življenje, res mogoča za vsakega, tudi zate: Dovoli, da milost tvojega krsta obrodi sadove," zapiše sveti oče.«

K svetosti smo poklicani skupaj z drugimi

Drugi poudarek v prvem delu apostolske spodbude je dejstvo, da nas Bog kliče k svetosti skupaj z drugimi, znotraj medosebnih odnosov v krščanski skupnosti. Tretja točka razmišlja o tem, da je vrelec, iz katerega izvira svetost, Gospod Jezus. Cilj, h kateremu teži, je zgodovina človeštva. Vsak človek mora po papeževih besedah razumevati svoje življenje kot poslanstvo.

Svoje življenje oblikovati po zgledu Kristusovega življenja

Zadnja misel prvega poglavja pa poudari, da krščanska svetost teži k temu, da svoje življenje oblikujemo po zgledu Kristusovega življenja; molitev in delovanje v svetu, trenutki tišine, služenja, družinsko življenje, služba. Vse to lahko postaja del poti posvečevanja.

Zvočni posnetek
Ponedeljek, 9. april 2018, 13:14