Poziv k prizadevanju za Evropo, ki bo pravičnejša, bolj poštena in trajnostna

»Potrebno je okrepiti prizadevanje za evropski projekt ter njegove skupne vrednote, da bi Evropa postala pravičnejša, bolj poštena in trajnostna.« S temi besedami sta Komisija škofovskih konferenc Evropske unije (Comece) in Konferenca evropskih Cerkva (Cec) nagovorili Svet Evropske unije, ki mu trenutno predseduje Nemčija.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Kot je Komisija škofovskih konferenc Evropske unije zapisala v sporočilu za javnost, se je v torek, 7. julija, ekumenska delegacija v Bruslju srečala s stalnim predstavnikom Nemčije pri EU, Michaelom Claußom. Pogovarjali o se o prioritetah v času nemškega predsedovanja Svetu, predstavniki Comeceja pa so med drugim predstavili skupno izjavo z naslovom »Vsi skupaj za ponovno oživitev Evrope«. Le-ta vsebuje razmišljanja o nekaterih temah, politične predloge in priporočila Cerkva v Evropski uniji – tudi v povezavi s trenutnim kontekstom pandemije covida-19 – ki bi lahko bila v pomoč Nemčiji pri njenem predsedovanju.

Komisija škofovskih konferenc Evropske unije in Konferenca evropskih Cerkva sta prav tako poudarili, da morajo Evropska unija in njene države članice sodelovati skupaj s Cerkvami in redovnimi skupnostmi ter z akterji civilne družbe, da bo Evropa postala ne le močnejša, ampak tudi pravičnejša, bolj inovativna in trajnostna. »Kot Cerkve – beremo v izjavi – si prizadevamo graditi mostove miru in gostoljubja ter spodbujati globalni pogled na skupno dobro. Želimo Evropo, ki bo bolj človeška, socialna in trajnostna, v miru znotraj svojih meja ter s svojimi sosedi; Evropo, v kateri bodo prevladovale človekove pravice in solidarnost.«

Omenjeno srečanje je predstavljalo prvi korak v pripravi na srečanje 27. oktobra v Berlinu, ko bo predstavnike evropskih Cerkva sprejel Michael Roth, nemški državni minister za Evropo. V teh mesecih bosta Komisija škofovskih konferenc Evropske unije in Konferenca evropskih Cerkva še naprej sodelovali z novim predsedstvom Sveta EU.

V včerajšnji ekumenski delegaciji so bili duhovnik Manuel Enrique Barrios Prieto, generalni tajnik Comeceja, Lena Kumlin, svetovalka za evropsko politiko pri Konferenci evropskih Cerkva, Friederike Ladenburger, pravna svetovalka Comeceja za etiko, raziskovanje in zdravje, ter Katrin Hatzinger, direktorica bruseljskega urada Protestantske cerkve v Nemčiji. Srečanja s predsedstvi Sveta Evropske unije imajo že dolgo tradicijo, in sicer v skladu s 17. členom Pogodbe o delovanju EU, ki predvideva odprt, transparenten in reden dialog med institucijami Evropske unije in cerkvami.

Sreda, 8. julij 2020, 09:54