Vatican News
Rim kot edinstven univerzitetni prostor, kjer je mogoče študirati na papeških in državnih visokošolskih ustanovah Rim kot edinstven univerzitetni prostor, kjer je mogoče študirati na papeških in državnih visokošolskih ustanovah 

Italija in Sveti sedež podpisala sporazum o priznanju akademskih nazivov

Italija in Sveti sedež sta ta teden podpisala sporazum o izvajanju Lizbonske konvencije o priznanju študijskih nazivov, povezanih z visokošolskim izobraževanjem v Evropi. S strani Svetega sedeža je sporazum podpisal kard. Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo, s strani Italije pa Marco Bussetti, italijanski minister za izobraževanje, univerzo in raziskovanje.

Andreja Červek – Vatikan

Sporazum je sestavljen iz uvoda in enajstih členov, ki določajo pravni okvir odnosov med Svetim sedežem in Italijo v luči Lizbonske konvencije. Posebej opredeljuje postopke za vzajemno priznanje akademskih nazivov, doseženih na visoki ravni izobraževanja.

Kard. Versaldi je zapisal, da sporazum predstavlja pomemben napredek v odnosih med Svetim sedežem in Italijo na področju visokošolskega izobraževanja. V do sedaj veljavnem besedilu, podpisanem 11. februarja 1929 in dopolnjenem z dogovorom iz leta 1984, so določeni nazivi s področja teologije in Svetega pisma kot nazivi, priznani s postopkom, ki se trenutno izvaja na dikasterijih Svetega sedeža in italijanskem ministrstvu za izobraževanje, univerzo in raziskovanje.

Zaradi pomanjkljive ustreznosti teoloških in svetopisemskih disciplin v italijanskem univerzitetnem sistemu, se je od leta 1995 enakovredno vrednotilo nazive, priznane kot diplome in italijanske magistrske diplome. Vsi ostali nazivi, doseženi na visokošolskih ustanovah Svetega sedeža v Italiji, pa na italijanskem teritoriju niso imeli enakega priznanja.

Sicer pa se odnosi na področju visokega šolstva med Svetim sedežem in Republiko Italijo ne dotikajo samo samega predmeta omenjenega sporazuma, temveč so povezani skupnim priznanjem Lizbonske konvencije iz leta 1997 in z Evropskim visokošolskim prostorom (EHEA), kateremu se je Sveti sedež pridružil leta 2003.

Sporazum določa celotno priznanje s strani Italije vseh nazivov, doseženih na visokošolskih ustanovah, ki delujejo v okviru Svetega sedeža in so zakonsko priznane s strani Italije, v skladu z načeli Lizbonske konvencije. Namen je olajšati akademsko sodelovanje in mobilnost študentov in raziskovalcev.

Sporazum bo okrepil in ovrednotil na poseben način sodelovanje med univerzami, fakultetami ter drugimi rimskimi papeškimi ustanovami in italijanskimi visokošolskimi ustanovami, ki se nahajajo v Rimu. Na ta način bo Rim postal edinstven univerzitetni prostor na svetu, kjer se bo poleg različnih disciplin na italijanskih univerzah lahko študiralo tudi na 62 fakultetah ali specializiranih inštitutih, ki so pod okriljem Svetega sedeža.

Petek, 15. februar 2019, 15:56