Išči

Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Angel Gospodov. Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Angel Gospodov. 

Papež Frančišek: Devica Marija naj nas uči, da bomo izbrali boljši del, ki nam ne bo nikoli vzet

»Dragi bratje in sestre, dober dan! Evangelij bogoslužja te nedelje nam predstavlja živahen domač prizor z Marto in Marijo, z dvema sestrama, ki sta Jezusu v svoji hiši ponudili gostoljubnost.« S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo 16. nedeljo med letom.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Marta je takoj začela z opravili za sprejem gostov, medtem ko se je Marija usedla k Jezusovim nogam, da bi ga poslušala. Tedaj se Marta obrne na Učitelja in ga prosi, naj reče Mariji, da ji pomaga. Martino pritoževanje je na mestu, kajti čutimo, da ji naj damo prav. Pa vendar Jezus odgovori: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila boljši del, ki ji ne bo odvzet« (Lk 10,41-42). Ta odgovor preseneti. Jezus namreč večkrat obrne naš način razmišljanja. Vprašajmo se torej, zakaj Gospod, čeprav ceni Martino velikodušno skrb, zatrdi, da je bolje dati prednost Marijini drži.

Martina filozofija se zdi takšna, da je najprej dolžnost, zatem pa užitek. Gostoljubnost dejansko ni v lepih besedah, temveč zahteva, da se stopi za štedilnik in se začne pripravljati vse, kar je potrebno, da se bo gost čutil dobro sprejetega. To Jezus zelo dobro ve, saj dejansko prizna Martino prizadevanje. Toda hoče dati vedeti, da je novi vrstni red prioritet, ki je drugačen od tistega, ki je do sedaj veljal. Marija je začutila, da je »boljši del«, kateremu je potrebno dati prvo mesto. Vse drugo pride potem, kot voda, ki izhaja iz izvira. Sprašujemo se, kaj je ta »boljši del«? Poslušanje Jezusovih besed. Evangelij pravi: »Marija je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo« (prim. v. 39). Opazimo, da ni poslušala stoje, medtem ko bi počela druge stvari, ampak je sedla k Jezusovim nogam. Razumela je, da On ni takšen gost, kot so drugi. Na prvi pogled se zdi, da je prišel prejeti, ker potrebuje hrano in prenočitev. V resnici pa je Učitelj prišel podariti nam samega sebe preko svoje besede.

Jezusova beseda ni abstraktna, ampak je nauk, ki se dotakne in oblikuje življenje, ga spremeni, ga osvobodi neprozornosti zla, poteši in vlije veselje, ki ne mine. To je boljši del, ki ga je Marija izbrala. Zaradi tega mu da Marija prvo mesto s tem, da se ustavi in posluša. Ostalo bo prišlo potem. To nič ne odvzame vrednost praktičnemu prizadevanju, vendar to ne sme biti pred, ampak mora izvirati iz Jezusove besede, mora ga poživljati njegov Duh. Če ne se vse skrči na skrbi in vznemirjanja za mnoge stvari, na neploden aktivizem.

Bratje in sestre, izkoristimo ta čas počitnic tako, da se ustavimo in se postavimo v držo poslušanja Jezusa. Dandanes je zelo težko najdi proste trenutke za meditacijo. Za številne osebe je ritem dela divji in utrujajoč. Zato je poletni čas lahko dragocen tudi, da se odpre evangelij in se ga počasi brez naglice bere. Odlomek, kratek odlomek evangelija vsak dan, bo pomagal vstopiti v to Jezusovo dinamiko. Pustimo, da nam te strani postavljajo vprašanja in se vprašajmo, kako gre življenje, moje življenje in če je v skladu s tem, kar pravi Jezus, ali pa ne povsem. Še zlasti se vprašajmo, ko začenjamo dan: se vržem in zaženem v stvari, ki jih moram storiti, ali pa najprej iščem navdih v Božji Besedi? Včasih začnemo delo dneva povsem avtomatično kot kokoši. Ne, dan moramo začeti tako, da najprej pogledamo Gospoda, vzamemo kratko njegovo besedo, da bo to navdih dneva. Če bomo zjutraj šli od doma s shranjeno Jezusovo besedo v mislih, bo dan prav gotovo dobil ton, ki daje ta beseda, saj ima moč usmerjati naša dejanja glede na to, kar hoče Gospod.

Devica Marija naj nas uči, da bomo izbrali boljši del, ki nam ne bo nikoli vzet.

Nedelja, 17. julij 2022, 12:35

Angel Gospodov je molitev, ki jo v spomin na večno skrivnost učlovečenja molimo trikrat na dan: ob sedmih zjutraj, ob poldne in ob večernem zvonjenju, ko se začne mračiti. Ime Angel Gospodov izhaja iz prvih dveh besed molitve Angel Gospodov je oznanil Mariji. To molitev moli papež z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra opoldne vsako nedeljo in praznik. Sveti oče ima pred molitvijo Angel Gospodov kratek nagovor na podlagi dnevnih beril. Molitvi in blagoslovu sledi pozdrav romarjev. Od velike noči do binkošti je namesto molitve Angel Gospodov molitev Raduj se Kraljica nebeška, s katero se spominjamo vstajenja Jezusa Kristusa. Na koncu obeh molitev se trikrat zmoli Slava Očetu.

Zadnje opoldanske molitve

Preberite vse >