Išči

Papež Frančišek in antiohijski patriarh Maronitov Béchara Boutros Raï, babilonski patriarh Kaldejcev (Irak), cilicijski  patriarh Armencev (Libanon)…, na srečanju 7. februarja 2020. Papež Frančišek in antiohijski patriarh Maronitov Béchara Boutros Raï, babilonski patriarh Kaldejcev (Irak), cilicijski patriarh Armencev (Libanon)…, na srečanju 7. februarja 2020. 

Pismo svetega očeta Libanoncem: Pomagajmo Libanonu, da bo izšel iz hude krize in si opomogel

Papež Frančišek je ob situaciji, v kateri se nahaja Libanon, za Božič pisal kardinalu Béchari Boutrosu Raï in po njem vsemu libanonskemu ljudstvu.

Njegovi blaženosti,
kardinalu Béchari Boutrosu Raï-ju,
Antiohijskemu maronitskemu patriarhu,
predsedniku zbora katoliških patriarhov in škofov v Libanonu

Vaši blaženosti in po Vas vsem Libanoncem brez razlike glede skupnosti ali verske pripadnosti želim nameniti nekaj besed, tolažbe in spodbude ob obhajanju rojstva našega Gospoda Jezusa Kristusa, Kneza miru.

Ljubi libanonski sinovi in hčere,
moja bolečina je velika, ko vidim trpljenje in stisko, ki duši prirojeno podjetnost in živahnost dežele ceder. Še bolj boleče pa je čutiti, da so nam bila ugrabljena vsa upanja na življenje v miru in da za zgodovino in za svet še naprej sporočilo svobode in pričevanje o dobrem skupnem življenju; in jaz, ki sem z vsem srcem deležen vsakega vašega zadovoljstva kakor tudi vsake vaše žalosti, živo čutim v srcu težo vaših izgub, zlasti ko pomislim na mlade, ki jim je bilo vzeto vsako upanje na boljšo prihodnost.

Toda na ta božični dan je »ljudstvo, ki je hodilo v temi, zagledalo veliko luč« (Iz 9,1), luč, ki blaži strahove in vsem vliva upanje v prepričanje, da Previdnost ne bo nikoli zapustila Libanona in bo znala tudi to žalost obrniti v dobro.

Libanon je velikokrat omenjen v Svetem pismu, med vsemi pa se odlikuje podoba, ki nam jo podarja psalmist: »Pravični poganja kakor palma, raste kakor cedra na Libanonu« (Ps 92,13).

Veličastnost cedre je v Svetem pismu simbol trdnosti, trajnosti in zaščite. Cedra je simbol pravičnega, ki je zakoreninjen v Gospodu in zato prenaša lepoto in blaginjo in se tudi v starosti dviga in rodi obilne sadove. V teh dnevih Emanuel, Bog z nami, postane naš bližnji, hodi z nami. Zaupajte v njegovo navzočnost, v njegovo zvestobo. Kakor cedra črpajte iz globine svojih korenin skupnega življenja, da boste spet postali solidarno ljudstvo; kakor cedra, odporna za vsako nevihto, boste mogli doumeti okoliščine sedanjega trenutka za ponovno odkritje vaše identitete, ki je v tem, da vsemu svetu prinašate dišavo spoštovanja, sožitja in pluralizma, identiteta ljudstva, ki ne zapušča svojih domov in svoje dediščine; identiteto ljudstva, ki ne pusti propasti sanj tistih, ki so verjeli v prihodnost lepe in uspešne države.

V tej luči pozivam politične poglavarje in verske voditelje, tako da si izposodim odlomek iz pastirskega pisma patriarha Eliasa Hoyeka: »Vi, voditelji države, vi sodniki zemlje, vi poslanci ljudi, ki živite na račun ljudstva, (…) ste dolžni po svoji uradni pristojnosti in glede na vaše odgovornosti iskati javno dobro. Vaš čas ni namenjen vašim najboljšim interesom in vaše delo ni za vas, ampak za državo in za narod, ki ga predstavljate.«

Končno me ljubezen do dragega libanonskega ljudstva, ki ga nameravam čim prej obiskati, združena z nenehno skrbjo, ki je spodbujala delovanje mojih predhodnikov na Apostolskem sedežu, priganja, da se ponovno obrnem na mednarodno skupnost. Pomagajmo Libanonu, da bo ostal zunaj regionalnih konfliktov in napetosti. Pomagajmo mu, da bo izšel iz hude krize in si opomogel.

Ljubljeni sinovi in hčere, v temi noči dvignite pogled, naj vam bo betlehemska zvezda vodnica in spodbuda, da boste vstopili v Božjo logiko, da ne boste zgrešili poti in da ne boste izgubili upanja.

V Vatikanu, 24. decembra 2020

Četrtek, 24. december 2020, 12:00