Išči

Papež zaposlenim v Vatikanu: Pomagajmo si med seboj. Bodite priče veselja

Sveti oče se je danes, le nekaj dni pred božičem, v dvorani Pavla VI. srečal z zaposlenimi v Vatikanu in njihovimi družinami. Izpostavil je, da je božič praznik veselja, ter spodbudil k trem držam: odkriti, kontemplirati, oznanjati. »Bodite veseli in bodite priče veselja,« je opogumil ter zagotovil, da nihče od zaposlenih pri Svetem sedežu ne bo izgubil dela.

Andreja Červek – Vatikan

Priti si naproti in si prizadevati skupaj

Papež Frančišek je zaposlenim v Vatikanu najprej izrazil hvaležnost za njihovo služenje Cerkvi: »Hvaležen sem vsakemu med vami za delo, ki ga z ljubeznijo opravljate v službi rimske kurije in mesta Vatikan.« Zatem pa se je dotaknil sedanje pandemije, s posledicami katere se sooča tudi Sveti sedež: »Pandemija ni povzročila samo zdravstvene kritičnosti, ampak tudi nemalo ekonomskih težav za mnoge družine in institucije. Tudi Sveti sedež jih je čutil in si na vso moč prizadeva na najboljše načine spoprijeti se s to začasno situacijo. Gre za upoštevanje legitimnih zahtev s strani vas zaposlenih in s strani Svetega sedeža: vzajemno si moramo priti naproti in nadaljevati naše skupno delo.«

Papež se je na tem mestu zaustavil in poudaril, da je vsak od zaposlenih pomemben: »Naši sodelavci in vi, ki delate pri Svetem sedežu, so in ste najpomembnejša stvar. Nikogar se ne sme izločiti, nihče ne sme pustiti dela. Nadrejeni v governatoratu in tudi v državnem tajništvu, vsi iščejo načine, da se ne bi zmanjšali vaši dohodki in da ne bi zmanjšali ničesar, ničesar v tem tako zelo slabem trenutku […] Iščejo se mnogi načini […]  Nihče ne sme biti odpuščen, nihče ne sme trpeti slabih ekonomskih posledic te pandemije. A vsi, vsi skupaj moramo še več delati, da bi pomagali rešiti ta problem, ki ni lahek,« je zatrdil papež in dodal, da ne obstaja čarobna palica. »Iskati moramo poti za rešitev tega in z dobro voljo, vsi skupaj, bomo našli rešitev. Pomagajte mi pri tem in jaz bom pomagal vam in vsi skupaj bomo šli naprej kakor ena družina. Hvala.«

Otresti se svoje otrplosti, zdolgočasenosti, apatičnosti …

Papež Frančišek je v nadaljevanju izpostavil, da je božič praznik veselja, saj je za nas rojen Jezus (prim. Iz 9,5), mi vsi pa smo poklicani iti mu naproti: »Zgled nam dajejo pastirji. Tudi mi moramo iti k Jezusu: otresti se svoje otrplosti, zdolgočasenosti, apatičnosti, ravnodušnosti in strahu, predvsem v tem času zdravstvenega izrednega stanja, ko je težko ponovno najti navdušenje življenja in vere. Utrujajoče je, je čas, ki utrudi. Ko posnemamo pastirje, smo poklicani prevzeti tri drže: ponovno odkriti, kontemplirati in oznanjati. Sveti oče je povabil, naj vsak v svojem življenju najde načine, kako odkrivati, kako kontemplirati in kako oznanjati.

Ponovno odkriti »največji zgodovinski dogodek«

Pomembno je ponovno odkriti, kako je rojstvo Božjega Sina »največji zgodovinski dogodek«. »Je dogodek, o katerem so preroki govorili stoletja preden se je zgodil. Je dogodek, o katerem se še danes govori: kakšna je zgodovinska osebnost, o kateri se govori, ko se govori o Jezusu? Minilo je dvajset stoletjih in Jezus je živ bolj kod kdaj koli. In velikokrat tudi bolj preganjan, tudi bolj umazan zaradi pomanjkanja pričevanja mnogih kristjanov. Minilo je dvajset stoletij. In tisti, ki se od njega oddaljijo s svojim obnašanjem, še naprej pričujejo o Jezusu: brez Njega človek strmoglavi v zlo: v greh, pregrehe, egoizem, nasilje, sovraštvo. Beseda je meso postala in se naselila med nami: to je dogodek, ki ga moramo ponovno odkriti.«

»Poglejmo to, kar se je zgodilo«

Druga drža, o kateri je spregovoril sveti oče, je kontemplacija, pri čemer je za zgled postavil pastirje: »Pastirji pravijo: 'Poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod' (Lk 2,15). Torej premišljujmo, kontemplirajmo, molimo. In tu nam je najlepši zgled dala Jezusova mama, Marija: vse je hranila v srcu, premišljevala … In s premišljevanjem, kaj odkrijemo? To nam pove sv. Pavel: 'Ko pa se je razodela dobrotljivost in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je odrešil, a ne zaradi del v pravičnosti, ki smo jih mi storili, ampak zaradi svojega usmiljenja po kopeli prerojenja in prenovitve v Svetem Duhu' (Tit 3,4-5). Odkrijemo, da Bog razodeva svojo dobroto v Detetu Jezusu. Razodeva usmiljenje do vsakega med nami. In vsak med nami ve: vsi v življenju potrebujemo usmiljenje. Vsak ve in lahko da ime in priimek stvarem, ki so v lastnem srcu in potrebujejo Božje usmiljenje. V Detetu Jezusu se Bog pokaže ljubeč, poln dobrote, blagosti. Kdo ne začuti nežnosti pred majhnim otrokom? Takšnega Boga zares lahko ljubimo z vsem srcem. Bog razodene svojo dobroto, da bi nas rešil. In kaj pomeni biti rešeni? Pomeni vstopiti v samo življenje Boga, po krstu postati posinovljeni otroci Boga. To je pomemben smisel božiča: Bog postane človek, da bi mi lahko postali Božji otroci.«

»Druga oseba Trojice je postala človek, da bi postala starejši brat, prvorojenec v množici bratov. Bog nas torej odrešuje po krstu. In pomaga nam vstopiti kot bratom,« pri čemer je papež povabil, naj kontempliramo to skrivnost, tega Otroka. »Zato je katekeza, ki nam jo dajejo jaslice, tako zelo lepa, saj vidimo otroka, nežnega, ki nam sporoča Božje usmiljenje. Kontemplirati jaslice.«

Pričevati s svojim življenjem

In tako je papež Frančišek prišel še do tretje pomembne drže, to je oznanjevanje. Da bi vedeli, kako to početi, je ponovno pozornost usmeril na pastirje: »In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno« (Lk 2,20). »Vrnejo se v svoje vsakdanje življenje. Tudi mi se moramo vrniti k svojemu vsakdanjemu življenju. Božič mine. A vrniti se moramo k življenju v družini, na delu, preoblikovani, moramo se vrniti s slavljenjem in hvaljenjem Boga za vse, kar smo slišali in videli. Blagovest moramo ponesti svetu: Jezus je naš odrešenik.« Po papeževih besedah je to dolžnost. Upanje namreč imam, ker me je Gospod odrešil. Zato moramo oznanjati z besedo in s pričevanjem svojega življenja. »Težave in trpljenja ne morejo zatemniti luči božiča, ki zbuja globoko veselje, ki nam ga nihče ne more vzeti.«

»Dragi bratje in sestre, ponovno vam izražam hvaležnost in spoštovanje za vaše delo. Mnogi med vami so zgled za druge: delajo za družino, z duhom služenja Cerkvi in vedno z veseljem, ki izvira iz zavedanja, da je Bog vedno med nami, je Bog-z-nami. In ne pozabite: veselje je nalezljivo. Veselje je nalezljivo in je dobro za celotno delovno skupnost. Kakor je na primer obrekovanje slabo in te potre. Veselje je nalezljivo in daje rast. Bodite veseli, bodite pričevalci veselja!« je spodbudil sveti oče in ob koncu še voščil vesel božič.

Ponedeljek, 21. december 2020, 13:58