Išči

Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Angel Gospodov. Papež Frančišek med opoldansko molitvijo Angel Gospodov. 

Papež Frančišek: Jezus ima dvojno identiteto. Je Sodnik in Pastir, je pa tudi revež

Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes obhajamo slovesni praznik Našega Gospoda Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva, s katerim se zaključi liturgično leto, velika krivulja na kateri se odvije Kristusova skrivnost, torej vse liturgično leto.« S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na Trgu sv. Petra na današnjo zadnjo nedeljo v letošnjem liturgičnem letu.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

On je Alfa in Omega, začetek in konec zgodovine. Današnja liturgija pa se osredotoča na Omega, to je na končni cilj. Smisel zgodovine razumemo, če imamo pred očmi njen vrhunec, saj je cilj tudi končni smisel. Ravno to je storil Matej v evangeliju te nedelje (Mt 25,31-46), ko postavi Jezusov govor o poslednji sodbi na zaključek njegovega zemeljskega življenja. On, ki ga bodo ljudje obsodili, je v resnici vrhovni sodnik. V svoji smrti in vstajenju se bo Jezus pokazal kot Gospod zgodovine in Kralj vesoljstva, Sodnik vseh. Toda krščanski paradoks je ta, da Sodnik nima takšne oblasti, ki bi se je vsi bali, temveč je pastir, poln krotkosti in usmiljenja.

Jezus se namreč v tej priliki o poslednji sodbi poslužuje podobe pastirja, vzame podobe iz preroka Ezekijela, ko je govoril o Božjem posredovanju v korist ljudstva, proti zlobnim Izraelovim pastirjem (prim. Ezk 34,1-10). Ti so namreč bili kruti in izkoriščevalski, ki so raje pasli sami sebe kot pa čredo. Zato je Bog obljubil, da bo osebno poskrbel za svojo čredo in jo branil pred krivicami in nasiljem. Ta Božja obljuba svojemu ljudstvu se je v polnosti uresničila v Jezusu Kristusu, Pastirju. Ravno On je dobri Pastir. Tudi sam o sebi pravi: »Jaz sem dobri pastir« (Jn 10,11.14).

V današnjem evangeljskem odlomku pa se Jezus ne poistoveti samo s kraljem-pastirjem, ampak tudi z izgubljenimi ovcami. Lahko bi govorili o dvojni identiteti kot kralj-pastir in kot ovce, torej z najmanjšimi in najbolj pomoči potrebnimi brati se poistoveti. Takole nakaže kriterij sodbe, ki je na osnovi konkretne ljubezni, ki je bila izkazana ali zavrnjena tem osebam, saj je On sam, sodnik navzoč v vsaki od njih. On je sodnik, On je Bog-človek, je pa On tudi revež. On je skrit, je navzoč v osebah revežev, ki jih on omenja. Jezus pravi: »Resnično, povem vam: Kar koli ste storili (ali niste storili) enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste (ali niste) meni storili« (vv. 40.45). Sojeni bomo glede na ljubezen. Sodba bo glede na ljubezen, ne glede čustev, ne, glede dejanj in sočutja, s katerim se približa in hitro pomaga. Se približam Jezusu navzočem v osebah bolnikov, revnih, trpečih, zaprtih, tistih, ki imajo lakoto in žejo po pravičnosti, se približam Jezusu, navzočem tam. To je današnje vprašanje.

Gospod bo torej ob koncu sveta pregledal svojo čredo. To pa ne bo storil samo z vidika pastirja, temveč tudi z vidika ovce, s katerimi se je poistovetil. Vprašal nas bo: »Si bil vsaj malo tako pastir kot sem jaz? Si bil moj pastir, ko sem bil navzoč v teh ljudeh, ki so potrebovali pomoč, ali pa si bil ravnodušen?

Bratje in sestre, varujmo se logike ravnodušnosti, tega, kar nam pride najprej na pamet, tega, da gledamo z druge strani, ko zagledamo problem. Spomnimo se prilike o Usmiljenem Samarijanu. On ubogi človek, ki so ga razbojniki ranili, potolkli na tla in je bil med smrtjo ter življenjem, je bil sam. Šel pa je mimo neki duhovnik, videl je in šel naprej. Gledal je namreč z druge strani. Šel je mimo levit, videl je, gledal z druge strani. Sem jaz pred mojimi brati in sestrami, ki potrebujejo pomoč, ravnodušen kot ta duhovnik, kot ta levit in gledam z druge strani? Glede na to bom sojen, če sem se približal in kako sem gledal na to, da je Jezus navzoč v pomoči potrebnih. To je ta logika in je ne pravim jaz, o njej govori Jezus. »To kar ste storili temu, temu, temu, ste meni storili. In to, česar niste storili temu, temu, temu, niste meni storili, kajti jaz sem bil tam. Naj nas Jezus uči te logike, logike bližine, da se Njemu približamo z ljubeznijo v najbolj trpečih osebah.

Prosimo Devico Marijo, da nas uči kraljevati v služenju. Vnebovzeta Marija je dobila od svojega Sina kraljevo krono, saj je zvesto hodila za njim kot prva učenka po poti Ljubezni. Učimo se od nje, od sedaj naprej vstopati v Božje kraljestvo skozi vrata ponižnega in velikodušnega služenja. Domov se vrnimo s tem stavkom: »Tam sem bil navzoč. Hvala. Ali pa: pozabil si name.«

Nedelja, 22. november 2020, 13:28