Išči

Vatican News
Papež Frančišek Papež Frančišek 

S papežem Frančiškom skozi minuli teden (16.–21. september 2019)

Kar ima 'Božji podpis', traja. Kanonsko pravo je bistveno za ekumenski dialog. Iz vsakega kliničnega primera narediti človeško srečanje. Bog je izkustvo ljubezni. To je le nekaj misli iz vrste papeževih srečanj v minulem tednu.

Andreja Červek – Vatikan

Poročati celovito in umirjeno

Na začetku minulega tedna, v ponedeljek, se je papež Frančišek srečal z uredništvom regionalnih informativnih programov Radia televizije Italija (RAI). »V tem času se bolj kot kdaj koli prej opaža potreba po sporočanju novic, ki so celovite, z umirjenim jezikom, na način, da se prispeva k premišljevanju; besede, ki so dobro pretehtane in jasne, ki zavračajo agresivne in prezirljive tone,« je dejal papež in spodbudil k nadaljnjemu pripovedovanju o tistih pristnih stvarnostih, ki se še vedno najdejo v mnogih kotičkih Italije: »To so stvarnosti, ki se ne vdajo brezbrižnosti, ki ne molčijo pred nepravičnostjo, ki ne sledijo modam. Obstaja ogromno morje dobrega, ki ga je vredno poznati.«

Pri papežu vodstvo Italijanskih železnic

V ponedeljek je sveti oče v avdienco sprejel vodstvo Italijanskih železnic. V svojem nagovoru je zbrane spomnil na mnogovrstne in pomembne odgovornosti, ki jih imajo glede varnosti pri delu, okoljske trajnosti ter normativnih vidikov. Zaželel je, da bi bile Italijanske železnice privlačnejše, trajnostne in solidarne.

Kateheza: Kar ima »Božji podpis«, traja

Kateheza med splošno avdienco v sredo je bila namenjena razlagi Apostolskih del. Papež je govoril o petem poglavju, v katerem Gamáliel prepriča véliki zbor, da osvobodi apostole. Gamáliel, učitelj postave, ki je med vsemi ljudmi užival velik ugled, začne govoriti pred vélikim zborom in pokaže, kako uporabljati »umetnost razločevanja« v situacijah, ki presegajo običajne sheme. »Našteje nekatere osebe, ki so se razglašale za mesijo, in tako pokaže, da je vsak človeški načrt lahko najprej dobro sprejet, zatem pa propade, medtem ko vse, kar prihaja od zgoraj in nosi »Božji podpis«, je namenjeno trajanju.« Kot je pojasnil Frančišek, človeški načrti vedno propadejo: »Trajajo določen čas, kakor mi. Pomislite na mnoge politične načrte, kako se spreminjajo z ene strani na drugo, v vseh državah. Pomislite na velike imperije, na diktature prejšnjega stoletja. Čutili so se izredno močni, da bi lahko vladali svetu. A potem je vse propadlo. Pomislite na današnje imperije. Propadli bodo, če Bog ni z njimi, kajti moč ljudi imajo v sebi, ni trajna. Samo Božja moč traja. Pomislimo na zgodovino kristjanov, tudi na zgodovino Cerkve, z mnogimi grehi, z mnogimi škandali. In zakaj ni propadla? Ker je Bog tukaj. Mi smo grešniki in smo mnogokrat tudi v pohujšanje, a Bog je z nami.«

Kanonsko pravo bistveno za ekumenski dialog

V četrtek so se s svetim očetom srečali člani Društva za pravo vzhodnih Cerkva. »Kanonsko pravo je bistveno pri ekumenskem dialogu,« je izpostavil papež. Mnogi teološki pogovori, ki jih vodi katoliška Cerkev, predvsem s pravoslavno Cerkvijo in z vzhodnimi pravoslavnimi Cerkvami, so »ekleziološke narave«. »Imajo torej tudi kanonsko razsežnost, v kolikor se ekleziologija izraža v institucijah in pravu Cerkva. Jasno je torej, da kanonsko pravo ni le pomoč pri ekumenskem dialogu, ampak je njegova bistvena razsežnost. Po drugi strani pa je očitno, da je ekumenski dialog prav tako obogatitev za kanonsko pravo.«

Vsak kliničen primer naj je človeško srečanje

Med petkovim srečanjem s člani italijanske zveze zdravnikov kirurgov in zobozdravnikov je papež Frančišek obsodil pomoč pri samomoru in evtanazijo. »Vedno se je treba spomniti, da je bolezen nekaj več kot samo klinično dejstvo, ki se ga lahko zdravstveno opiše.« Kot je izpostavil, bolezen je »vedno stanje osebe, bolnika; in s tem pogledom, ki je celostno človeški, so zdravniki poklicani vstopati v odnos s pacientom: upoštevajoč zato njegovo edinstvenost kot osebe, ki ima neko bolezen, in ne zgolj primera te bolezni, ki jo ima ta pacient. Pri zdravnikih gre za to, da poleg potrebne tehnično-poklicne kompetence imajo tudi kodeks vrednot in pomenov, s katerim dajejo smisel bolezni in lastnemu delo ter iz vsakega posameznega kliničnega primera naredijo človeško srečanje.« Papež je poudaril, da se mora zavrniti skušnjavo – vpeljano tudi s zakonodajnimi spremembami –, »da bi se medicino izrabljalo za podpiranje morebitne želje po smrti bolnika ter bi se s tem preskrbelo pomoč pri samomoru ali neposredno povzročilo smrt z evtanazijo«.

Vedno ljubezen do bolnikov

S svetim očetom so se v petek srečali udeleženci simpozija z naslovom Priseljenska družina in njene zdravstvene potrebe, ki ga organizira združenje »SOMOS – Community Care« iz New Yorka. Papež jih je pozval, naj jih pri njihovem delu vedno vodi ljubezen do bolnikov. Na ta način bo lahko tudi preko njih cvetela kultura zdravljenja.

Kontemplativec ima sočutno srce

Udeležence generalnega kapitlja Reda bratov Blažene Device Marije s Karmelske gore je papež nagovoril z besedami: »Kontemplativec ima sočutno srce. Ko ljubezen oslabi, vse izgubi okus. Pozorna in ustvarjalna ljubezen je balzam za tiste, ki so utrujeni in onemogli, za tiste, ki trpijo zaradi zapuščenosti, tišine Boga, praznine duše, zaradi zlomljene ljubezni.«

Bog je izkustvo ljubezni

V soboto so se s papežem sestali udeleženci mednarodnega srečanja akademskih centrov in šol za novo evangelizacijo. Sveti oče je med drugim dejal: »Posredovati Boga torej ne pomeni govoriti o Bogu in upravičevati njegov obstoj – tudi hudič vé, da Bog obstaja! Oznanjati Gospoda pomeni pričevati veselje, da ga poznamo, pomeni pomagati živeti lepoto srečanja z njim. Bog ni odgovor na neko intelektualno radovednost ali na zavzetost volje, ampak je izkustvo ljubezni, ki je poklicana postati zgodba ljubezni. Kajti – in to velja predvsem za nas – ko se enkrat sreča živega Boga, ga je treba naprej iskati. Skrivnost Boga se nikoli ne izčrpa, neizmeren je kakor njegova ljubezen.«

 

Nedelja, 22. september 2019, 10:05