Išči

Papež Frančišek v Neaplju na Papeški teološki fakulteti za južno Italijo Papež Frančišek v Neaplju na Papeški teološki fakulteti za južno Italijo  

S papežem Frančiškom skozi minuli teden (17.-22. junij 2019)

Na začetku prejšnjega tedna je papež sprejel v avdienco minorite, sklenil pa ga je s srečanjema z mladimi in s katoliškimi zdravniki. V sredo je imel redno splošno avdienco, v petek pa je obiskal teološko fakulteto v Neaplju.

Andreja Červek – Vatikan

Kateheza med splošno avdienco

Med splošno avdienco v sredo, 19. junija, je papež Frančišek govoril o binkoštih in izlitju Svetega Duha ter tako nadaljeval kateheze o Apostolskih delih. Dejal je, da je Sveti Duh oblikovalec občestva in umetnik sprave, predvsem pa je namenjen vsem, ki kličejo Gospodovo ime, in ne samo nekaterim. »Cerkev se torej rodi iz ognja ljubezni, iz 'požara', ki izbruhne na binkošti in ki razodeva moč besede Vstalega, ki je lastna Svetemu Duhu. Nova in dokončna zaveza ni več osnovana na postavi, ki je zapisana na kamnite plošče, ampak na delovanju Božjega Duha, ki vse stvari dela nove in se vtisne v meseno srce. Beseda apostolov postane prežeta z Duhom Vstalega in postane nova beseda, drugačna, a se lahko razume, kakor da bi bila istočasno prevedena v vse jezike. Vsak jih je namreč slišal govoriti v svojem jeziku (glej Apd 2,6). Gre za jezik resnice in ljubezni, ki je univerzalen jezik. Tudi nepismeni ga lahko razumejo. Jezik resnice in ljubezni razumejo vsi.«

Generalni kapitelj Reda manjših bratov konventualov

V ponedeljek, 17. junija so se s svetim očetom sestali člani generalnega kapitlja Reda manjših bratov konventualov ali minoritov. V središču papeževega govora so bile teme bratstvo, evangeljska majhnost, mir in usmiljenje, formacija. Temelj življenja minoritov pa je vedno evangelij. »Evangelij je za vas pravilo in življenje in vaše poslanstvo ni drugega kakor biti živi evangelij. Evangelij mora biti vaš vademekum. Vedno ga poslušajte s pozornostjo, z njim molite. Po zgledu Marije, Device, ki je postala Cerkev, ga vztrajno motrite, da mu boste podobni in bo vaše življenje skladno s Kristusovim življenjem.« Ta pot hoje za Kristusom je zaznamovana predvsem z bratstvom. »Bratstvo je dar, ki ga je treba sprejeti s hvaležnostjo. Je stvarnost, ki je vedno 'na poti', v izgradnji, in ki zato zahteva prispevek vseh, ne da bi se kdo izključil ali pa bi bil izključen; kjer ni 'potrošnikov', ampak so graditelji […] Pozivam vas,« je zbranim dejal papež Frančišek, »da hranite vaše bratstvo z duhom svete molitve in pobožnosti, čemur morajo služiti vse ostale svetne stvari. Na ta način bo vaše bratsko življenje v skupnosti postalo oblika preroštva v Cerkvi in svetu; postalo bo šola občestva, kjer se po zgledu sv. Frančiška vedno uči v odnosu ljubezni in pokorščine s pastirji.«

Simpozij Teologija po Veritatis Gaudium v sredozemskem kontekstu

Papež Frančišek se je v petek, 21. junija, mudil v Neaplju. Na tamkajšnji Papeški teološki fakulteti za južno Italijo je imel sklepni govor ob koncu dvodnevnega simpozija na temo Teologija po Veritatis Gaudium v sredozemskem kontekstu. Izpostavil je teologijo sprejemanja in dialoga, v ospredje postavil pomen poslušanja ter med drugim spregovoril tudi o interdisciplinarnosti. »Teologija sprejemanja je teologija poslušanja. Dialog kot teološka hermenevtika predpostavlja in vsebuje zavestno poslušanje. To pomeni tudi poslušanje zgodovine in živetega pri narodih, ki živijo v sredozemskem prostoru, da bi tako lahko dešifrirali dogodke, ki povezujejo preteklost s sedanjostjo, in da bi skupaj s potenciali lahko sprejeli tudi rane.« Poslušanje mora biti lastno kulturam in narodom tudi zato, ker je Sredozemlje morje, ki je geografsko zaprto pred ostalimi oceani, a kulturno vedno odprto za srečanje, dialog in vzajemno inkulturacijo. Kljub temu pa potrebujemo obnovljene in skupne naracije, ki izvirajo iz poslušanja korenin in sedanjosti ter nagovarjajo srce oseb; to so naracije, v katerih se je mogoče prepoznati na konstruktiven in miren način, ki obnavlja upanje.

Mednarodni forum mladih

Papež Frančišek se je v soboto srečal z udeleženci Mednarodnega foruma mladih, ki je potekal v Rimu od 19. do 22. junija na temo »Mladi v delovanju v sinodalni Cerkvi«. Povabil jih je, da bi bili po Marijinem zgledu prinašalci Gospodovega veselja in ljubezni. Naznanil je geslo prihodnjega SDM, ki bo leta 2022 potekal v Lizboni: »Marija je vstala in hitro šla« (Lk 1,39). Sicer pa je papež mlade takole spodbudil: »Dragi mladi, še enkrat ponavljam: vi ste »danes« Boga, »danes« Cerkve! Ne le prihodnost, danes. Cerkev vas potrebuje, da bi bila v polnosti to, kar je. Kot Cerkev, ste vi telo vstalega Gospoda, prisotnega v svetu. Prosim vas, da se vedno spominjajte, da ste udje enega telesa, te skupnosti. Povezani ste med seboj in sami ne boste preživeli. Potrebujete drug drugega, da bi resnično pokazali razliko v svetu, ki ga vedno bolj skušajo razdeljenosti. Le če bomo hodili skupaj, bomo resnično močni. S Kristusom, Kruhom življenja, ki nam dá moč za pot, prinašamo luč njegovega ognja v noči tega sveta!«

Mednarodna zveza združenj katoliških zdravnikov

Članom Mednarodne zveze združenj katoliških zdravnikov je papež govoril o Jezusovem načinu zdravljenja: »Za Jezusa zdraviti pomeni približati se osebi, čeprav bi mu nekateri včasih to hoteli preprečiti, kakor v primeru slepega Bartimaja v Jerihi. Jezus ga pokliče in ga vpraša: 'Kaj hočeš, da ti storim?' (Mr 10,51) Lahko nas preseneti, da 'zdravnik' vpraša trpečo osebo, kaj naj naredi. A to osvetli vrednost besede in pogovora v odnosu zdravljenja. Zdraviti za Jezusa pomeni vstopiti v dialog, da bi se pokazala človekova želja in blaga moč Božje ljubezni, delujoča v Sinu. Kajti zdraviti pomeni sprožiti začetek neke poti: poti olajšanja, tolažbe, sprave in ozdravitve. Ko se namreč neka določene oskrba nudi z iskreno ljubeznijo do drugega, se razširi obzorje osebe, ki se zdravi, saj je človeško bitje eno: je enost duha, duše in telesa. In to dobro vidimo pri Jezusovem poslanstvu: nikoli ne zdravi samo enega dela, ampak vso osebo, v celotni. Včasih začne pri telesu, včasih pa pri srcu, ko odpusti grehe (glej Mr 2,5), a vedno zato, da ozdravi vse.«

Audio
Nedelja, 23. junij 2019, 10:14