Išči

Vatican News
Papež Frančišek Papež Frančišek 

S papežem Frančiškom skozi minuli teden (22.-27. april 2019)

Poleg splošne avdience je papež Frančišek imel vrsto srečanj: z mladimi romarji iz francoske škofije Aire in Dax, s člani Italijanske zveze združenj gluhih, z udeleženci mednarodne konference o Svetem pismu in s člani Zveze italijanskih pokrajin.

Andreja Červek – Vatikan

Kateheza: Odpuščanje kliče odpuščanje

Papež Frančišek je v središče kateheze med splošno avdienco postavil besede iz Očenaša, ki v ospredje postavljajo pomen odpuščanja: »Kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom« (glej Mt 6,12). Vsak kristjan ve, da zanj obstaja odpuščanje grehov. Bog odpušča vse in odpušča vedno. Ko Jezus pripoveduje svojim učencem o Božjem obličju, ga opiše z izrazi nežnega usmiljenja. Pravi, da je v nebesih več veselja nad grešnikom, ki se pokesa, kakor pa nad množico pravičnih, ki ne potrebujejo spreobrnjenja (glej Lk 15,7.10). Nič v evangelijih ne daje misliti, da Bog ne bi odpustil grehov tistemu, ki je dobro pripravljen in prosi, da bi bil ponovno objet. A Božja milost, tako zelo obilna, je vedno zahtevna. Kdor je veliko prejel, se mora naučiti veliko dajati in ne obdržati samo zase tega, kar je prejel. Ni slučaj, da Evangelij po Mateju, potem ko nam pokloni besedilo Očenaš, med sedmimi uporabljenimi izrazi izpostavi ravno bratsko odpuščanje: »Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov« (Mt 6,14-15). »Tukaj ponovno najdemo povezanost med ljubeznijo do Boga in ljubeznijo do bližnjega. Ljubezen kliče ljubezen, odpuščanje kliče odpuščanje,« je dejal papež.

Papež mladim Francozom: Računam na vas!

S papežem so se srečali mladi romarji iz francoske škofije Aire in Dax. Spodbudil jih je, naj se »ukoreninijo v Božji ljubezni, da bo tako tam, kjer bodo živeli, Cerkev ljubljena«: »Pustite se preoblikovati in prenoviti Svetemu Duhu, da bi Kristusa ponesli v vsako okolje in pričevali o veselju in mladosti evangelija! Po zgledu sv. Vincencija Pavelskega naredite vidno ljubezen, s katero vas je napolnil Bog. V tem smislu bodite vedno graditelji mostov med osebami, ko si prizadevate širiti kulturo srečanja in dialoga ter tako prispevati k prihodu pristnega človeškega bratstva. S svojo pozornostjo do malih in ubogih lahko prižgete zvezdo v noči vseh, ki so na različne načine preizkušani. Lahko izrazite, z besedami in dejanji, da je Bog vedno novost in da nas vodi tja, kjer se nahaja najbolj ranjeno človeštvo in kjer ljudje, pod videzom površinskosti in konformizma, še kar naprej iščejo odgovor na vprašanje o smislu življenja. Računam na vas! Cerkev potrebuje vaš zagon, vašo intuicijo, vašo vero, vaš pogum!«

Papež gluhim: Boga se 'sliši' z vero

Na srečanju s svetim očetom so bili tudi člani Italijanske zveze združenj gluhih. Povabil jih je, da bi poživili svojo vero ter pomagali tistim, ki ne »slišijo« Božjega glasu, da bi bili nanj bolj pozorni. »Bolj kot kdajkoli prej ste v današnjem kulturnem in družbenem kontekstu tudi vi, gluhi, dar v Cerkvi: 'V moči prejetega krsta je vsak član Božjega ljudstva postal misijonarski učenec. Vsak krščeni je, ne glede na svojo vlogo v Cerkvi in na stopnjo verskega znanja, dejaven nosilec evangelizacije' (Veselje evangelija, 120). Zato je lahko tudi navzočnost gluhih oseb med pastoralnimi delavci, ki so seveda formirani glede na svoje interese in zmožnosti, resnično vir in priložnost za evangelizacijo. Zelo si želim, da bi mogli tudi vi – kot posamezniki in tudi na ravni združenj – na vedno polnejši način sodelovati pri življenju vaših cerkvenih skupnosti. Tako boste mogli ponovno odkriti in kar najbolj dati na razpolago darove, ki vam jih je podaril Gospod, v dobro družin in vsega Božjega ljudstva. Božje prisotnosti se ne zaznava z ušesi, ampak z vero; zato vas spodbujam, da poživite svojo vero, da bi mogli vedno bolj začutiti bližino Boga, čigar glas odmeva v srcu vsakega in ga morejo slišati vsi. Tako boste lahko pomagali tistim, ki ne »slišijo« Božjega glasu, da bi bili nanj bolj pozorni. To je pomemben prispevek, ki ga lahko gluhe osebe dajo vitalnosti Cerkve.«

Katoliška svetopisemska zveza

Papež se je sestal z udeleženci mednarodne konference o Svetem pismu in življenju, ki ga je v Rimu organizirala Katoliška svetopisemska zveza ob 50. obletnico ustanovitve. Papež Frančišek je dejal, da Cerkev, ki se hrani z Besedo, živi za oznanjevanje Besede: »Ne govori samovšečno, ampak se podaja na ulice sveta. Ne ker bi ji bile všeč ali ker bi bile prijetne, ampak zato, ker so to kraji oznanjevanja. Cerkev, ki je zvesta evangeliju, ne varčuje s sapo pri oznanjevanju 'kerigme' in ne čaka, da bi bila za to cenjena. Božanska Beseda, ki prihaja od Očeta in se razliva na svet, jo potiska na skrajne meje zemlje. Sveto pismo je njeno najboljše cepivo proti zaprtosti in samoohranjanju. Je Božja beseda, ni naša, in nas odvrača od tega, da bi bili v središču, varuje nas pred samozadostnostjo in triumfalizmom, neprestano nas kliče, naj izstopimo iz sebe. Božja beseda ima centrifugalno moč, ne centripetalne: ne vleče navznoter, ampak potiska navzven. Ne zagotavlja mlačnih soočenj, saj je ogenj in veter: je Duh, ki prižiga srce in premika obzorja ter jih širi s svojo ustvarjalnostjo.«

Predstavniki italijanskih pokrajin

S papežem Frančiškom so se srečali člani Zveze italijanskih pokrajin. Sveti oče jih je spodbudil, naj pogumno in odločno nadaljujejo svoje delo, da bodo pokrajine postale središče miselnosti, ki si kot cilj zastavlja zares trajnostni razvoj ter se umešča v neskončno mrežo odnosov in stvarnosti, ki so jih oblikovali narava, zgodovina, delo in sposobnosti generacij pred njimi.

 

Nedelja, 28. april 2019, 09:54