Išči

Vatican News
Papež ob prihodu v dvorano Pavla VI. Papež ob prihodu v dvorano Pavla VI.  (Vatican Media)

Sveti oče: Skrb za bolne pomeni skrb za osebo v vsej njeni celovitosti

Papež Frančišek je danes v dvorani Pavla VI. sprejel približno 6000 članov Italijanskega združenja proti levkemijam-limfomom in plazmocitomu, ki obhaja 50-letnico delovanja. Zahvalil se jim je z njihovo delo ter poudaril, da skrb za bolne pomeni skrb za osebo v vsej njeni celovitosti.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Znanost – sredstvo za boljše razumevanje narave in zdravja

V današnjem bogoslužju nas Cerkev vabi, naj v Sirahovi knjigi (glej 17,1-13) beremo o velikih darovih, ki jih je Gospod podaril ljudem. Po tem, ko jih je ustvaril, jih je »napolnil s pametjo in razumnostjo in jim pokazal dobro in hudo« (v.7), »vednost jim je dal, postavo življenja jim je dal v dediščino« (v. 11). Kot sem že kdaj spomnil, je znanost »močno sredstvo za boljše razumevanje tako narave, ki nas obdaja, kot tudi človeškega zdravja. Naše znanje napreduje in z njim se povečujejo tudi boljši načini in tehnologije, ki nam ne omogočajo samo opazovanja strukture živih organizmov, vključno s človekom, ampak tudi poseganje vanje na tako globok in natančen način, da je mogoča celo sprememba našega DNA« (Govor udeležencem IV. mednarodne konference o regenerativni medicini, 28. april 2018).

Zahvala za delovanje združenja

Cerkev hvali in spodbuja vsako prizadevanje na področju raziskovanja in apliciranja, ki je usmerjeno v skrb za osebe, ki trpijo. Zato sem vesel, da lahko izrazim svoje spoštovanje in zahvalo za vse, kar je vaše združenje storilo v teh desetletjih. Preko svoje dragocene aktivnosti je le-to postalo pomembna prisotnost na nacionalnem območju, saj je v službi bolnim in sodeluje z različnimi specialističnimi centri. Vaše glavne smernice so zelo učinkovite na področju znanstvenega raziskovanja, zdravstvene pomoči in formacije osebja. To so trije sklopi, v katerih na poseben način izpolnjujete vloge, h katerim je poklican človek.

Raziskovanje, zdravstvena pomoči, formacija osebja

Preko znanstvenega raziskovanja preiskujete biološko razsežnost človeka, da bi lahko olajšali njegovo bolezen, preko preventive in vedno učinkovitejših terapij. Preko zdravstvene pomoči ste bližnji trpečim, jih spremljate v času trpljenja, da se nihče ne bi čutil nikoli samega ali bi se mu  zdelo, da je »škart« glede na družbeni kontekst. Preko skrbi in formacije osebja kažete, da ste naklonjeni celostni skrbi za bolnika, da bi se mogla uresničevati tista terapevtska zaveza, ki je potrebna tako za bolnika kot tudi za zdravstvene delavce, ki so se poklicani vsak dan soudeležiti izkušnje trpljenja.

Prostovoljci ob trpečih po zgledu Marije pod križem

Pri teh nalogah vas spremlja izredno pričevanje velikodušnega prostovoljstva mnogih mož in žena, ki darujejo svoj čas, da bi bili blizu bolnim. Kakor Marija, ki je ostala pod Jezusovim križem, so tudi prostovoljci ob postelji trpečih in udejanjajo tisto spremljanje, ki prinaša veliko tolažbo: gre za prisotnost nežnosti in tolažbe, ki uresničuje zapoved medsebojne in bratske ljubezni, ki nam jo je izročil Jezus (glej Mr 12,31). Ta drža pozorne bližine je še toliko bolj potrebna v odnosu do hematoloških bolnikov, saj je njihova situacija kompleksna zaradi samega zaznavanja bolezni, v njeni specifičnosti.

Bolni niso sami, poleg njih je Jezus

Včasih je podaljšan čas v izolirnicah resnično težko prenašati; oseba na lastni koži izkusi, da se čuti ločena od sveta, od odnosov, od vsakdanjega življenja. Potek bolezni in terapij jo primora, da se sprašuje o lastni prihodnosti. Vsem bolnim, ki živijo to izkušnjo, želim zagotoviti, da niso sami: Gospod, ki je občutil hudo izkušnjo bolečine in križa, je poleg njih. Prisotnost mnogih oseb, ki z njimi delijo te težke trenutke, je otipljivo znamenje prisotnosti in tolažbe Jezusa in njegove matere, Device Marije, Matere vseh bolnih.

Zahvala kaplanom, diakonom, izrednim delivcem obhajila

Posebej mislim na tiste, ki izkazujejo bližino Cerkve osebam, ki trpijo zaradi teh bolezni: kaplanom, diakonom, izrednim delivcem obhajila. Preko njihovega duhovnega in bratskega pričevanja je celotna skupnost vernih tista, ki pomaga in tolaži, postaja ozdravljajoča skupnost, ki konkretno udejanja Jezusovo željo »da bi bili vsi eno« (Jn 17,21), začenši z najšibkejšimi in ranljivimi.

Skrb za osebe v njihovi celovitosti

Vloga zdravnikov, medicinskih sester, bolničarjev, biologov in laboratorijskih tehnikov je vedno bolj odločilna – ne le z vidika strokovnosti in znanstvene formacije, ampak tudi na duhovnem področju, kjer so poklicani k skrbi oseb v njihovi celoti telesa in duha. Ne gre za skrb za bolezen, organ ali celice; gre za skrb za osebe, v njihovi celovitosti; zaradi dejstva, da duh presega telo, je le-to vključeno v večjo vitalnost in dostojanstvo, ki ni lastno biologiji, ampak osebi in duhu.

Kultura daru in skrb za drugega

Dragi bratje in sestre, vaša zgodovina, vaša dejavnost v teh 50 letih, rezultati raziskav in znanstvenega napredka naj bodo spodbuda za prenovljen zagon, usmerjen v zdravljenje in izboljšanje življenja bolnih oseb. Naj vaše hvale vredno prizadevanje vedno bolj ozavešča vsako osebo za kulturo daru in skrbi za drugega, ki sta nujno potrebna hrana za življenje vsake človeške skupnosti.

Sobota, 2. marec 2019, 13:47