Vatican News
"Kot predstavniki ljudstva v institucijah ste poklicani, da ponovno odkrijete obstoječo notranjo vez med evangelijem in vašo kulturno identiteto." "Kot predstavniki ljudstva v institucijah ste poklicani, da ponovno odkrijete obstoječo notranjo vez med evangelijem in vašo kulturno identiteto."  (Vatican Media)

Papež češkim in slovaškim poslancem: Varovati moralno dediščino solunskih bratov

Papež Frančišek je danes dopoldan v avdienco sprejel delegacijo čeških in slovaških poslancev ob 1150-letnici smrti sv. Cirila. Povabil jih je k ponovnemu ovrednotenju njihovih krščanskih korenin, da bi izgradili družbo, v kateri bi se mogla uresničevati medsebojno sprejemanje ter vzajemna solidarnost.

s. Leonida Zamuda SL – Vatikan

Varovati moralno dediščino solunskih bratov

Spoštovane gospe in gospodje, vesel sem, da vas lahko sprejmem ob 1150. obletnici smrti sv. Cirila, čigar poslanstvo je, skupaj s poslanstvom sv. Metoda, neizbrisno zaznamovalo zgodovino, umetnost in celotno kulturo vaših držav. Ta pomembna obletnica je primerna priložnost za poglobitev duhovnega in kulturnega bogastva, ki ste ga podedovali od solunskih bratov: gre za moralno dediščino, ki jo je potrebno vedno bolj varovati in vrednotiti. Vaša zgodovina uči, da je krščanstvo vedno predstavljalo vir upanja in moč za ponovni začetek, posebej v temnih in težkih obdobjih.

S krščanstvom se je zgodil epohalen preobrat vaše družbe

Prevod Svetega pisma v starocerkvenoslovanščino je bil dar tako za versko življenje kot tudi za kulturni razvoj vaših dežel. Sveta Ciril in Metod sta, poleg neposrednega dostopa do Svetega pisma v lokalnem jeziku, prinesla tudi t.i. slovansko abecedo. Zato je svetopisemsko-krščansko sporočilo pomagalo pri nastajanju pravne države, tako v vaših kot tudi v bližnjih državah. S krščanstvom, ki je bilo oznanjeno preko pridiganja in obhajanja bogoslužja, se je zgodil epohalen preobrat vaše družbe.

Še danes veljaven primer inkulturacije

Daljnosežna evangelizacija, ki sta jo sv. Ciril in njegov sveti brat udejanjala z apostolsko gorečnostjo v vaših deželah, je primer inkulturacije, ki je še vedno veljaven v svojih bistvenih elementih. Evangelij namreč ne oslabi tega, kar je pristno v različnih lokalnih kulturah, ampak pomaga osebam in skupnostim prepoznati in uresničiti dobro, resnico in lepoto.

Ponovno odkriti vez med evangelijem in kulturno identiteto

Zato ste kot predstavniki ljudstva v institucijah poklicani, da ponovno odkrijete obstoječo notranjo vez med evangelijem in vašo kulturno identiteto, tako da ponovno ovrednotite svoje krščanske korenine, da bi izgradili družbo, v kateri bi se mogla uresničevati medsebojno sprejemanje ter vzajemna solidarnost. Sv. Ciril je znal tkati odnose poznavanja in prisrčnosti med narodi ter je postal vezni člen med različnimi cerkvenimi kulturami in tradicijami.

Graditi mostove, porušiti pregrade nezaupanja

Želim, da bi tako pomenljiva duhovna in kulturna dediščina v vseh vaših sodržavljanih zbudila željo po srečanju in odprtosti za drugega. Gre za to, da bi znali živeti skupaj v različnosti, preko dialoga, podelitve, tako da bi gradili mostove in porušili pregrade nezaupanja in predsodkov. Preko teh drž je mogoče postati priče solidarnosti in obrtniki miru. Želim vam, da bi bili vsak dan, preko svoje pomembne javne vloge, protagonisti bratstva, jasni in brezgrajni pobudniki skupnega dobrega, da bi podarili upanje tistim, ki so vas izvolili za tako odgovorno nalogo.

Naj vas Devica Marija, ki je zelo čaščena v vaši deželi, podpira s svojim materinskim varstvom. Prosim vas, da molite zame in iz srca kličem Gospodov blagoslov na vaši državi ter na vse vaše načrte za dobro in napredek.   

Prisluhni prispevku
Petek, 22. marec 2019, 11:50