Išči

Vatican News
Papež Frančišek Papež Frančišek  (Vatican Media)

S papežem Frančiškom skozi minuli teden (11.–16. februar 2019)

Sveti oče je prejšnji teden imel otvoritveni govor zasedanja agencije Združenih narodov IFAD. Obiskal je center Fraterna Domus in pozval k premagovanju strahu. Kateheza med splošno avdienco je bila posvečena Očenašu, kjer je v ospredju 'mi' in ne 'jaz'. Papež se je srečal še z vodstvom in študenti Augustinianuma ter s člani Kongregacije za bogoslužje in zakramente.

Andreja Červek – Vatikan

Papež v Sacrofanu: Premagati strah in se odpreti za srečanje z drugim

V petek je papež Frančišek v centru »Fraterna Domus« v rimskem predmestju Sacrofano obhajal sveto mašo ob odprtju tridnevnega srečanja o pomoči migrantom, ki poteka pod geslom 'Osvobojeni strahu'. Med homilijo je dejal: »Pred hudobijami in grdobijami našega časa smo tudi mi, kakor izraelsko ljudstvo, skušani, da bi opustili naše sanje svobode. Doživljamo upravičen strah pred situacijami, ki se nam zdijo brezizhodne. Ne zadoščajo človeške besede vojskovodje ali preroka, da bi nas pomirile, ko ne uspemo čutiti Božje prisotnosti in se ne zmoremo prepustiti njegovi previdnosti. Tako se zapiramo sami vase, v svoje krhke človeške gotovosti, v krog ljubljenih oseb, v svojo vsakodnevno pomirjevalno rutino. In na koncu se odpovemo poti proti obljubljeni deželi zato, da bi se vrnili v egiptovsko sužnost. Ta upognjenost vase, ki je znamenje poraza, poveča naš strah pred drugimi, pred neznanci, potisnjenimi na rob, tujci ... To je posebej očitno danes, ob prihodu migrantov in beguncev, ki trkajo na naša vrata in iščejo zaščito, varnost in boljšo prihodnost. Res je, strah je upravičen, tudi zato, ker manjka priprava na to srečanje. Ni lahko vstopiti v kulturo drugega, se postaviti na mesto oseb, ki so tako zelo drugačne od nas, razumeti njihove misli in izkušnje. Tako se pogosto tudi odpovemo srečanju z drugim ter postavimo ograde, da bi se zavarovali. Odpovedati se srečanju ni človeško. Poklicani pa smo premagati strah in se odpreti za srečanje.

Kateheza: V molitvi ni prostora za 'jaz'. Vedno je 'ti' in 'mi'

Kateheza med splošno avdienco v sredo je bila namenjena Očenašu. Papež Frančišek je izpostavil, da v molitvi Očenaš nekaj manjka, manjka ena beseda, ki pa se v današnjem času zelo poudarja: to je beseda 'jaz'. »Jezus nas uči moliti na način, da bi imeli na ustnicah predvsem 'ti', kajti krščanska molitev je pogovor: posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja. Ne moje ime, moje kraljestvo, moja volja. Ne jaz. Zatem preide na 'mi'. Ves drugi del Očenaša se nanaša na prvo osebo množine: daj nam naš vsakdanji kruh, odpusti nam naše dolge, ne zapusti nas v skušnjavi, reši nas hudega.« Tudi najosnovnejše človekove prošnje, kakor je za hrano, so v množini. V krščanski molitvi nihče ne prosi kruha samo zase: daj mi danes kruh, ampak pravi daj nam, za vse uboge tega sveta.

Papež na zasedanju IFAD-a

Sveti oče je v četrtek obiskal sedež Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvu (FAO), ki se nahaja v Rimu. Srečal se je s skupino 38 delegatov 31 različnih izvornih ljudstev iz Amerike, Afrike, Azije in Pacifika ter pozdravil zaposlene na Mednarodnem skladu za razvoj kmetijstva. Osrednji povod papeževega obiska je namreč bil govor na otvoritveni seji odprtja 42. zasedanja Mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva (IFAD), ene od specializiranih agencij ZN. V govoru je spodbudil k nadaljnjemu prizadevanju za izboljševanje življenjskih pogojev najrevnejših oseb. Pozval je k prevzemanju odgovornosti v boju proti lakoti in revščini. »Problemi, ki v sedanjem trenutku negativno zapisujejo usodo mnogih naših bratov, se ne bodo mogli rešiti na izoliran, slučajen ali kratkotrajen način. Danes bolj kot kadarkoli moramo združiti moči, doseči dogovore in skleniti vezi. Sedanji izzivi so tako zapleteni in kompleksni, da k njim ne moremo več pristopati naključno, z izrednimi sklepi. Treba bi bilo dati neposredno vodilno vlogo tem, ki so prizadeti zaradi revščine, ne da bi se jih obravnavalo zgolj kot prejemnike pomoči, kar lahko povzroča odvisnost. Gre za to, da se vedno izpostavlja središčno mesto človeške osebe, ko se opozarja, da novi procesi oblikovanja ne morejo biti vedno vključeni v stabilne zunanje modele, ampak morajo prihajati iz same lokalne kulture. V tem smislu, kakor se dogaja v zadnjih letih, je IFAD dosegel boljše rezultate preko večje decentralizacije, s tem ko je pospeševal sodelovanje Jug-Jug, spremenil vire financiranja in načine delovanja, pospeševal delo, ki sloni na dejstvih in istočasno proizvaja znanje. Spodbujam vas, da nadaljujete to pot, ki se mora vedno preoblikovati v izboljševanje življenjskih pogojev najbolj ubogih oseb.«

Zasedanje Kongregacije za bogoslužje in zakramente

Papež Frančišek je prejšnji teden v avdienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja Kongregacije za bogoslužje in zakramente. V nagovoru je izpostavil pomen bogoslužne formacije ter zatrdil, da je bogoslužje življenje, ki oblikuje, in ne ideja, ki se je moramo naučiti. »Izhodišče pa mora biti prepoznavanje stvarnosti svetega bogoslužja, ki je živi zaklad, katerega se ne sme zreducirati na okuse, recepte in tokove, ampak ga je potrebno sprejeti v krotkosti in ga širiti z ljubeznijo, saj je nenadomestljiva hrana za celovito rast Božjega ljudstva. Bogoslužje ni »področje naredi sam«, ampak razglašenje cerkvenega občestva. Zato v molitvah in gestah odmeva »mi« in ne »jaz«; realna skupnost, ne idealni subjekt.«

50 let Patrističnega inštituta Augustinianum

Sveti oče se je srečal tudi z zaposlenimi in študenti na Patrističnem inštitutu Augustinianum, ki je 14. februarja obeležil 50-letnico delovanja. »Kot varuh velike avguštinske šole, za katero je značilno iskanje modrosti, je bil Augustinianum ustanovljen z namenom, da bi prispeval k ohranjanju in prenašanju bogastva katoliške tradicije, posebej tradicije cerkvenih očetov. Ta prispevek je za Cerkev bistven. Vedno, posebej pa v naši dobi, kakor je poudaril sv. Pavel VI. v govoru ob otvoritvi inštituta: 'Vračanje k cerkvenim očetom – je dejal – je del tistega ponovnega vzpenjanja h krščanskim izvorom, brez katerega ne bi bilo mogoče uresničevati svetopisemske prenove, bogoslužne reforme in novega teološkega raziskovanja, ki jih je želel drugi vatikanski koncil.' In sv. Janez Pavel II. je med obiskom inštituta leta 1982 to potrdil ter med drugim dejal, da 'biti v šoli cerkvenih očetov pomeni naučiti se bolje poznavati Kristusa in človeka ter da to poznavanje zelo [pomaga] Cerkvi pri [njenem] poslanstvu'. Zato vas spodbujam, da ostanete zvesti svojim koreninam in svoji nalogi; vztrajajte v prizadevanju, da bi posredovali intelektualne, duhovne in moralne vrednote, ki morejo pripraviti vaše študente, da bodo modro in odgovorno sodelovali v življenju Cerkve ter razpravah glede ključnih izzivov našega časa. Tovrstno služenje je tesno povezano z evangelizacijo in prispeva k pospeševanju rasti človeške družine k njeni dokončni polnosti v Bogu.«

Audio

 

Photogallery

Fotografije
Nedelja, 17. februar 2019, 09:09