Išči

Vatican News
Papež Frančišek in Luis Francisco Ladaria Ferrer med srečanjem novembra 2017.. Papež Frančišek in Luis Francisco Ladaria Ferrer med srečanjem novembra 2017.. 

Sveti oče Frančišek ukinil papeško komisijo Ecclesia Dei

Danes, v soboto, 19. januarja 2019, je bilo objavljeno apostolsko pismo v obliki motu proprij o papeški komisiji Ecclesia Dei, s katerim papež Frančišek to komisijo ukinja.

P. Ivan Herceg DJ

Apostolsko pismo v obliki motu proprij

Več kot 30 let je papeška komisija Ecclesia Dei, ustanovljena z motu proprijem Ecclesia Dei adflicta, 2. julija 1988, z iskreno marljivostjo in pohvalno skrbnostjo izpolnjevala nalogo, da sodeluje s škofi in z dikasteriji rimske kurije pri omogočanju polnega cerkvenega občestva duhovnikov, semeniščnikov, skupnosti ali posameznih redovnikov in redovnic, vezanih na Bratovščino, ki jo je ustanovil msgr. Marcel Lefebre in ki so želeli ostati povezani s Petrovim naslednikom v katoliški Cerkvi, ohranjajoč pri tem lastno duhovno in bogoslužno izročilo.[1]

Na ta način je le-ta lahko v imenu Svetega sedeža izvajala svojo oblast in pristojnost nad omenjenimi družbami in združenji, dokler se ne bi drugače ukrepalo. [2]

Nadalje je papeška komisija v moči motu proprija Summorum Pontificum, 7. julija 2007, razširila oblast Svetega sedeža na tiste redovne institute in skupnosti, ki so se pridružile izredni obliki rimskega obreda ter so prevzeli predhodna izročila redovniškega življenja tako, da je bedela nad izpolnjevanjem in uveljavljanjem predpisanih odločb. [3]

Dve leti zatem je moj častitljivi predhodnik Benedikt XVI. z motu proprijem Ecclesiae unitatem, 2. julija 2009, reorganiziral sestavo papeške komisije z namenom, da bo bolj prilagojena novi situaciji, ki se je ustvarila z odpustitvijo in izobčenjem štirih škofov, posvečenih brez papeškega pooblastila. Nadalje je sodil, da so po tem milostnem dejanju vprašanja, ki jih je ta komisija obravnavala, bolj doktrinalne narave in zato bolj organsko vezana na Kongregacijo za nauk vere, vendar je pri tem ohranil začetni namen, a je spremenil strukturo.[4]

Sedaj, ker je Feria IV Kongregacije za nauk vere 15. novembra 2017 izrazila prošnjo, da dialog med Svetim sedežem in Duhovniško bratovščino sv. Pija X. vodi neposredno omenjena kongregacija, saj so obravnavana vprašanja doktrinalne narave in za to prošnjo sem dal zatem dovoljenje med avdienco 24. novembra s kardinalom prefektom, da so jo potem lahko sprejeli med plenarnim zasedanjem kongregacije, ki je potekalo od 23. do 26. januarja 2018, sem prišel po številnih premislekih do sledeče odločitve.

Upoštevajoč današnje spremenjeno stanje, ki je pripeljala svetega papeža Janeza Pavla II. do ustanovitve papeške komisije Ecclesia Dei;
ugotavljajoč, da so redovni instituti in skupnosti, ki redno obhajajo obrede po izredni obliki, prišli do ustaljenosti tako številčno kot pri načinu življenja;
upoštevajoč, da so nameni in obravnavana vprašanja papeške komisije Ecclesia Dei večinoma doktrinalne narave;
želeč, da postanejo ti nameni vedno bolj očitni v zavesti cerkvenih skupnosti, s tem Apostolskim pismom

odločam:

1. Da je ukinjena Papeška komisija Ecclesia Dei, ustanovljena 2. julija 1988 z motu proprijem Ecclesia Dei adflicta.
2. Naloge omenjene komisije so v celoti prenesene na Kongregacijo za nauk vere, znotraj katere bo namensko ustanovljen oddelek za nadaljevanje dela nadzora, pospeševanja in pravnega varstva, ki ga je do sedaj opravljala ukinjena papeška komisija Ecclesia Dei.
3. Obračun papeške komisije se vključi v redno finančno vodenje omenjene kongregacije.

Nadalje določam, da se ta Motu proprij, ki ga je potrebno spoštovati, četudi bi lahko bilo kaj nasprotno in vredno omembe, objavi v dnevniku L'Osservatore Romano 19. januarja 2019 in začne s tem takoj veljati. Zatem naj se vključi v uradni komentar Svetega Sedeža torej v Acta Apostolicae Sedis.

Dano v Rimu, pri sv. Petru, 17. januarja 2019, v 6. letu pontifikata.

[1] Cf. Joannes Paulus PP. II, Litterae Apostolicae ‘Motu proprio datae’, Ecclesia Dei adflicta’, 2 Iulii 1988, AAS, LXXX (1988), 12 (15 Nov. 1988), 1495-1498, 6a.
[2] Cf. Rescriptum ex Audientia Sanctissimi, 18 Oct. 1988, AAS, LXXXII (1990), 5 (3 Maii 1990), 533-534, 6.
[3] Cf. Benedictus PP. XVI, Litterae Apostolicae ‘Motu proprio datae’, Summorum Pontificum, 7 Iulii 2007, AAS, XCIX (2007), 9 (7 Sept. 2007), 777-781, 12.
[4] Cf. Benedictus PP. XVI, Litterae Apostolicae ‘Motu proprio datae’, Ecclesiae unitatem, 2 Iulii 2009, AAS, CI (2009), 8 (7 Aug. 2009), 710-711, 5.

Sobota, 19. januar 2019, 12:00