Išči

Vatican News
"Vedno bolj bodite promotorji ljubeče skrbi do oseb, ki predstavlja sintezo vseh vaših idealov, zavedajoč se, da je zmožna ustvariti nove odnose in dati življenje bolj pravičnemu redu." "Vedno bolj bodite promotorji ljubeče skrbi do oseb, ki predstavlja sintezo vseh vaših idealov, zavedajoč se, da je zmožna ustvariti nove odnose in dati življenje bolj pravičnemu redu." 

Papež italijanskim policistom: Biti blizu zadnjim, da bi spremenili družbo

Papež se je srečal s približno sedem tisoč člani italijanskega združenja državne policije, ki letos praznujejo 50 let delovanja. Izpostavil je, da vnašanje vrednot solidarnosti in miru, ki imajo v Jezusu svoj vrh, je bilo in je tudi danes zmožno spremeniti medosebne in družbene odnose.

Andreja Červek – Vatikan

Združenje državne policije povezuje tako aktivne kot upokojene policiste. Vanj pa se lahko včlanijo tudi običajni državljani, ki prevzemajo vrednote in poslanstvo policije, čeprav v njej niso nikoli delovali. Kot je dejal papež, se na ta način oblikuje velika družina: »Družina, ki je odprta za vse, ki si želijo prizadevati za skupno dobro, pri tem pa začeti z vašimi načeli; družina, ki bi želela vključiti in sprejeti vsakega državljana ter tako širiti kulturo zakonitosti, spoštovanja in varnosti.«

Video posnetek

Blaginja prihaja iz kolektivnega dobrega

Brez teh temeljev ne bo noben družbeni kontekst mogel doseči skupnega dobrega, ampak bo prej ali slej postal klobčič osebnih interesov, navezanih eden na drugega in celo nasprotnih. »Blaginja neke družbe ne prihaja iz blagostanja večine ali spoštovanja pravic skoraj vseh. Prihaja namreč iz kolektivnega dobrega vseh oseb, tako da, če eden trpi, z njim trpijo vsi člani.«

Krivica najprej prizadene zadnje

Ko ni zakonitosti in varnosti, so najprej poškodovani najšibkejši, saj imajo manj sredstev za zaščito in oskrbo samih sebe. »Vsaka krivica prizadene predvsem najrevnejše in tiste, ki si na različne načine lahko pravijo 'zadnji',« je zatrdil papež. »V našem svetu so zadnji tisti, ki so zapustili svojo domovino zaradi vojne in siromaštva in morajo začeti z nule v popolnoma novem okolju; zadnji so tisti, ki so izgubili hišo in službo in s težavo preživljajo družino; zadnji so tisti, ki živijo kot izrinjeni in bolni ali pa so žrtve krivice in nasilja. Vsem tem vi postanete bližnji, ko si prizadevate preprečiti kriminal in nasprotujete izsiljevanju in goljufiji; ko dajete na razpolago svoj čas in energijo za formacijo mladih in varovanje šol, za varovanje teritorija in umetnostne dediščine, za organiziranje predavanj in izobraževanj o aktivnejšem in zvestejšem državljanstvu.«

Bodite promotorji ljubeče skrbi za osebe

Papež se je policistom zahvalil za njihovo prizadevanje in dejal: »Vedno bolj bodite promotorji ljubeče skrbi do oseb, ki predstavlja sintezo vseh vaših idealov, zavedajoč se, da je zmožna ustvariti nove odnose in dati življenje bolj pravičnemu redu. Z vašim prizadevanjem pomagate v testo družbe vnašati kvas enakosti in bratstva, ki nikoli ne neha dajati svojega sadu.«

Vrednote, ki so radikalno spremenile človeško družbo

To lepo vidimo, če pogledamo prva stoletja krščanstva: kako so vrednote, ki jih je prinesel evangelij, radikalno spremenile življenje in miselnost celotne človeške družbe. Na ta način je oznanilo bratstva med vsemi ljudmi, ki so ga prinesli Jezusovi učenci in njihovi nasledniki, počasi spodkopalo temelje, na katerih se je upravičevalo suženjstvo, dokler se ga ni razumelo kot krivičnega in povzročilo njegovega izginotja. Na enak način je sporočilo o Bogu, ki umre na križu, ne da bi obtoževal, ampak odpuščal, in ki je iz ljubezni sprejel trpljenje in ponižanje, prevrnilo hierarhijo vrednot in dalo novo dostojanstvo zavrženim in izključenim. Jezusovo ravnanje z ženskami, bolniki in otroki je povzročilo globok kulturni preobrat v primerjavi z vsem tistim, kar se je zgodilo 'pred Kristusom', ter je za prihodnja  stoletja opredelilo kot krivično vsako držo nasilja ali nezanimanja za te kategorije oseb.

Ljubezen bo spremenila svet in zgodovino

Kot je pojasnil Frančišek, je te posledice evangeljskega sporočila v človeški družbi želel navesti z namenom, da bi razumeli, kako vnašanje vrednot solidarnosti in miru, ki imajo v Jezusovi osebi in sporočilu svoj vrh, je bilo in je še danes zmožno spremeniti medosebne in družbene odnose. »In ravno to želimo za naš čas, zavedajoč se, da ko postavimo v prakso ljubezen, bo ta spremenila svet in zgodovino, četudi se njenih posledic ne bomo takoj zavedali. To je naš cilj in to je tisto, kar prispevate kot Nacionalno združenje državne policije vsakokrat, ko se po zgledu svojega zavetnika, sv. nadangela Mihaela, zoperstavljate vsemu, kar rani ali uničuje človeka.«

Photogallery

Fotografije
Sobota, 29. september 2018, 13:05