Išči

Vatican News
Papež Frančišek je 17. marca 2017 sprejel v avdienco delegacijo Katoliških teoloških etikov v svetovni Cerkvi (CTEWC). Papež Frančišek je 17. marca 2017 sprejel v avdienco delegacijo Katoliških teoloških etikov v svetovni Cerkvi (CTEWC). 

Papež poslal sporočilo udeležencem konference CTEWC v Sarajevu

Papež Frančišek je poslal sporočilo udeležencem 3. mednarodne konference katoliških teoloških etikov v svetovni Cerkvi (CTEWC), ki poteka od 26. do 29. julija 2018 v Sarajevu pod naslovom: »Kritičen čas za gradnjo mostov: Katoliška teološka etika danes.« Konference v Sarajevu se udeležuje tudi dr. Roman Globokar, član koordinacijske skupine te mreže, ki je pripravila to konferenco.

P. Ivan Herceg DJ – Vatikan

Dragi bratje in sestre!
Pozdravljam vas, udeležence tretje svetovne konference teološke etike, ki poteka v Sarajevu, mestu polnem simboličnih pomenov za pot sprave in pomiritve, po grozotah nedavne vojne, ki je prinesla neizmerno trpljenje prebivalcem tega področja.

Mesto mostov

Sarajevo je mesto mostov. Tudi to vaše srečanje se je hotelo navdihovati pri tem prevladujočem motivu, vzetem kot opomin za ponovno graditev, v tem ozračju razdorov in napetosti, novih poti približevanja med ljudstvi, kulturami, religijami, pogledi na življenje in političnimi usmeritvami. Od vsega začetka cenim to vaše prizadevanje, potem ko so me lanskega marca obiskali v Vatikanu člani koordinacijske skupine.

Mostovi in ne zidovi

Tematika vašega srečanja se giblje v smeri vizije, na katero sem se sam pogosto skliceval: »mostovi in ne zidovi«, in jo še vedno ponavljam, da bi povsod postali pozorni na to potrebo, ki jo vedno bolj opažamo, čeprav ji včasih nasprotujeta strah in regresija. Gre pa za to, ne da bi se pri tem odpovedali previdnosti, da  pograbimo vsako znamenje in vključimo vse moči, da bi v svetu odstranili zidove razdvajanja in bi gradili mostove bratstva.

Ekološki izziv

Tri osrednje točke srečanja se v globini križajo s to potjo gradnje mostov v tem kritičnem času, kakor je današnji. Ekološki izziv ste postavili v središče posebne pozornosti, saj vsebuje v sebi vidike, ki bi lahko povzročili težko neravnovesje, ne samo na relaciji med človekom in naravo, ampak tudi glede odnosov med generacijami in med ljudstvi. Ta izziv, kot je izpostavljen v okrožnici Laudato si', ni le eden izmed mnogih, ampak je obzorje razumevanja ekološke etike in istočasno socialne etike. Zaradi tega je sklicevanje, kakor ste to vi storili, na tematiko migrantov in beguncev zelo resno, saj povzroča spremembo miselnosti glede teološko etičnega razmišljanja, kakor tudi navdihuje primerne pastoralne drže ter odgovorno in ozaveščeno politično prakso.

Potreba po prenovljenih voditeljih

Za takšen tako zahteven in zapleten razvoj dogodkov pa so potrebne osebe ter institucije, ki sprejemajo tako prenovljene voditelje. Nič ne pomagajo glasna razglašanja, prav tako ni potreben antagonizem, ki temelji na tem, kdo je močnejši. Potrebujemo voditelje, ki bodo pomagali odkriti in živeti boljši način, kako biti na svetu, v katerem so vsi soudeleženi pri skupni usodi.

Prispevek teološke etike

Ko se sprašujem, kako lahko pri tem teološka etika ponudi svoj poseben prispevek, cenim intuicijo, ki jo vi ponujate pri udejanjanju. Z mrežo med osebami, ki se na petih celinah, z različnimi načini in izrazi, izhajajoč iz teologije posvečajo etičnemu razmišljanju in si prizadevajo najti v njem nove in učinkovite vire. S takšnimi viri lahko izpeljete primerne analize, predvsem pa pritegnete moči za sočutno in pozorno prakso do človeške drame, da bi jo lahko z usmiljeno skrbjo spremljali. Za tkanje te mreže pa je potrebno najprej med vami graditi mostove, hoditi skupaj po isti poti, pospešiti približevanja. Gotovo pri tem ne gre za uniformiranje pogledov, temveč z iskreno voljo iskanje stičišč pri namenih, pri odprtosti za dialog ter pri soočanju svojih pogledov. Pri tem lahko uporabite posebno obliko kompetentnosti, danes tako nujne, a bolj zapletene, ki sem jo nakazal v uvodu v nedavno apostolsko konstitucijo Veritatis gaudium. V njej sem navedel osnovne kriterije za prenovo in ponoven zagon cerkvenih študijev in med temi kriteriji sem poudaril pomembnost »dialoga na vseh področjih«, ki je osnova za med in onkraj disciplinarno odprtost, tako zelo vitalno tudi za teologijo in teološko etiko. Poleg tega sem nakazal tudi nujno potrebo po vzpostavitvi »omrežjih« med različnimi institucijami, ki na katerem koli delu sveta gojijo in spodbujajo cerkveni študij«.

Mreža katoliških teoloških etikov v svetovni Cerkvi

Zato pozivam vas, ki gojite teološko etiko in vas spodbujam, da postanete strastni ljubitelji tega dialoga in tega vzpostavljanja omrežij. Iz izvajanja teh drž boste lahko potegnili ven navdih za prodorne analize, ki bodo pozorne na kompleksnost fenomena človeka. Vedno bolje pa se boste tudi naučili oblik zvestobe Božji Besedi, ki nas skozi zgodovino nagovarja k solidarnosti s svetom, nad katerim niste poklicani dajati sodb, temveč mu kazati poti, spremljati na poti, blažiti rane, podpirati v krhkosti.

 Za vami je že več kot desetletna pot vaše povezovalne mreže Katoliških teoloških etikov v svetovni Cerkvi (CTEWC). Vaši svetovni konferenci v Padovi (2006) in v Trentu (2010), kakor tudi področne konference po različnih celinah in dosedanje različne pobude preko publikacij in poučevalnih dejavnosti, so vas urile za stil podelitve, za katerega želim, da ga z rodovitnostjo za vso Cerkev peljete naprej. Zahvaljujem se odgovornim, ki bodo odložili to funkcijo in tistim, ki bodo sprejeli to funkcijo. Molim zanje in vsem iz srca pošiljam svoj blagoslov in prosim tudi vas, da molite zame.

Prisluhni papeževemu sporočilu

Photogallery

CTEWC pri papežu in srečanje v Sarajevu
Petek, 27. julij 2018, 18:27