Išči

Vatican News
Delegacija carigrajskega ekumenskega patriarhata Delegacija carigrajskega ekumenskega patriarhata   (Vatican Media)

Pri papežu delegacija carigrajskega ekumenskega patriarhata

Včeraj je v Rim prispela delegacija carigrajskega ekumenskega patriarhata, ki se vsako leto udeleži svete maše ob prazniku sv. Petra in Pavla. Gre za tradicionalno izmenjavo z delegacijo Svetega sedeža, saj se le-ta ob prazniku sv. Andreja udeleži slovesnosti v Carigradu. Predstavniki patriarha Bartolomeja so včeraj obiskali Papeški svet za pospeševanje enosti med kristjani, danes popoldan pa se bodo udeležili konzistorija, med katerim bodo umeščeni novi kardinali. Dopoldan jih je v avdienco sprejel papež Frančišek, ki je poudaril, da je njihova prisotnost znamenje rastočega občestva, ki povezuje katoliško Cerkev in ekumenski patriarhat.

s. Leonida Zamuda, SL – Vatikan

Spominjati se apostolov pomeni spominjati se skupnih korenin

»Spominjati se apostolov, njihovih naukov in pričevanja pomeni spominjati se skupnih korenin, na katerih so zgrajene naše sestrinske Cerkve; prav tako pa pomeni zavedati se skupnega poslanstva v službi evangeliju, da bi ustvarjali novo človeštvo, iztegnjeno k Bogu.«

Smo priče postopni zatemnitvi krščanske vere

»V mnogih družbah, ki so se običajno imele za krščanske, smo poleg svetlih zgledov zvestobe Gospodu Jezusu Kristusu priče postopni zatemnitvi krščanske vere, ki ne vpliva več na izbire posameznikov ter na javne odločitve. Preziranje človekovega dostojanstva, malikovalstvo denarja, širjenje nasilja, absolutiziranje znanosti in tehnike ter nepremišljeno izkoriščanje naravnih virov so le nekatera izmed težkih znamenj tragične stvarnosti, kateri se ne smemo vdati. Popolnoma se strinjam s tem, kar je ekumenski patriarh, njegova svetost Bartolomej, poudaril v govoru med svojim nedavnim obiskom v Rimu, kjer se je udeležil mednarodnega simpozija o novih politikah in načinih življenja v digitalni dobi: "Zavrnimo cinični izraz 'Ni druge možnosti'. … Nedopustno je, da se ignorira in blati alternativne oblike razvoja ter moč družbene solidarnosti in pravičnosti. Naše Cerkve morejo ustvarjati nove možnosti preobrazbe za naš svet. Cerkev sama je namreč dogodek preobrazbe, podelitve, ljubezni ter odprtosti. … v naših Cerkvah doživljamo blagoslovljeno gotovost, da prihodnost ni v 'imeti', ampak v 'biti'; ni v 'pleoneksiji', ampak v 'podelitvi', ni v individualizmu in egoizmu, ampak v občestvu in solidarnosti: ne pripada razdeljenosti, ampak ljubezni".«

Sodelovanje med katoliško Cerkvijo in ekumenskim patriarhatom

»V tolažbo mi je, da se to približevanje pogledov z mojim ljubljenim bratom Bartolomejem spreminja v konkretno skupno delo. Tudi v teh zadnjih mesecih sta ekumenski patriarhat in katoliška Cerkev sodelovala pri pobudah, ki zadevajo zelo pomembne tematike, kot so boj proti novodobnim oblikam suženjstva, varovanje stvarstva, prizadevanje za mir. Zelo sem hvaležen njegovi svetosti Bartolomeju, da je takoj sprejel moje povabilo na srečanje 7. julija v Bariju, skupaj z voditelji krščanskih Cerkva in skupnosti na Bližnjem vzhodu, da bomo molili in premišljevali o tragični situaciji, ki pesti toliko bratov in sester na tistem področju.«

Želja, da bi mogli na vseh ravneh delati skupaj

»Želim si, da bi se pomnožile priložnosti, kjer bi mogli mi katoličani in pravoslavni, na vseh ravneh, delati skupaj, moliti skupaj, oznanjevati skupaj edini evangelij Jezusa Kristusa, katerega smo prejeli preko oznanila apostolov, da bi mogli vedno bolj izkusiti na tej skupni poti enost, ki nas, po Božji milosti, že združuje.
Eminenca, dragi bratje, še enkrat hvala za vašo prisotnost. Naj nam na priprošnjo sv. Petra in Pavla in sv. Andreja, brata sv. Petra, vsemogočni Gospod pomaga, da bi bili zvesti oznanjevalci evangelija. Medtem ko nad vse nas kličem Njegov blagoslov, vas prosim, da molite zame. Hvala.«

Zvočni posnetek
Četrtek, 28. junij 2018, 12:29